Nova izdanja

svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13

Razvoj financijskih tržišta i osnove investicijske analize

Zdenko Prohaska, Anita Peša, Bojana Olgić Draženović
2022-04-25

Odgojno-obrazovni diskurs pedagogije

Dijana Vican; Jasminka Ledić; Igor Radeka
2022-03-24

Ogledi o nastavničkoj profesiji

Daliborka Luketić
2022-03-24

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Dijana Vican (ed), Matilda Karamatić Brčić (ed)
2022-02-07