New Releases

Kreativni pristupi nakladništvu i baštini: (ne)vidljiva Nives Tomašević

Ivana Hebrang Grgić (ed), Marijana Tomić (ed)
2023-09-08

Duh Sveti i karizme

Arkadiusz Krasicki, Elvis Ražov
2023-07-03

Globalne promjene u obrazovanju i očuvanju baštine: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa VII. Dani Šime i Ante Starčevića

Anela Nikčević-Milković (ed), Jasminka Brala-Mudrovčić (ed), Denis Jurković (ed)
2023-05-22
svezak 11

Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Ivana Macuka (ed), Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Marina Nekić (ed), Jelena Ombla (ed), Ana Šimunić (ed)
2022-05-13

Razvoj financijskih tržišta i osnove investicijske analize

Zdenko Prohaska, Anita Peša, Bojana Olgić Draženović
2022-04-25

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Dijana Vican (ed), Matilda Karamatić Brčić (ed)
2022-02-07