O nama

  • mȏre - pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega, veliko prostranstvo [more knjiga, more časopisa]
  • press - specijalizirana služba koja prenosi i distribuira informacije krajnjim korisnicima ; mjesto na kojem stvaratelji i urednici sadržaja imaju sva potrebna pomagala za rad na jednom mjestu

Morepress je ogranak izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru usmjeren na inovativno stvaranje i diseminaciju digitalnih znanstvenih, nastavnih i stručnih publikacija u otvorenom pristupu sveučilišnih odjela i znanstveno-istraživačkih centara. Svrha Morepressa je unaprijediti izdavačku djelatnost Sveučilišta korištenjem naprednih digitalnih tehnologija usmjerenih na proces prikupljanja, stvaranja, uređivanja i prijenosa otvorenih sadržaja, te aktivno doprinositi predstavljanju hrvatske znanosti i kulture u mrežnom okružju. Cilj Morepressa je razviti nova ili prilagoditi postojeća tehnološka rješenja usmjerena na objedinjavanje i prijenos velike količine digitaliziranih sadržaja i sadržaja izvorno nastalih u digitalnom obliku unutar jedinstvenog mrežnog sjedišta koje je nazvano Morepress (http://morepress.unizd.hr). Iz navedenog općeg cilja proizlaze specifični ciljevi:

  1. okupiti trenutno distribuirane akademske nakladničke sadržaje Sveučilišta u Zadru unutar jedninstvenog mrežnog sjedišta (Morepress)
  2. razviti platformu za uređivanje i distribuciju znanstvenih i stručnih časopisa i ostalih periodičkih publikacija u OJS (Open Journal System) sustavu za organizaciju uredničkih procesa (Morepress | časopisi)
  3. razviti platformu za uređivanje i distribuciju znanstvenih i stručnih monografija (knjiga, udžbenika, priručnika, skripata) - Morepress | monografije
  4. razviti platformu za uređivanje i distribuciju konferencijskih priopćenja i ostalih vrsta zbornika radova - Morepress | zbornici
  5. razviti tematski mrežni dnevnik (blog) namijenjen objavljivanju informacija o aktualnim znanstvenim i akademskim dostignućima Sveučilišta u Zadru - Morepress | blog
  6. integrirati sustav pretraživanja cjelovitog teksta u svim vrstama publikacija 
  7. testirati standardne izdavačke distribucijske formate i modele
  8. razviti sustav pohrane i zaštite digitalnih publikacija Sveučilišta u Zadru