Potencijali društveno-gospodarskog razvitka Zadarske županije

Autori

Damir Magaš; Stipe Zrilić; Ante Bralić; Tome Marelić; Vera Graovac Matassi; Dubravko Bacalja; Ana Pejdo; Denis Ikić; Pave Ivić; Vedrana Kevrić; Marina Dujmović Vuković; Leonardo Marušić; Sven Marcelić; Željko Goja; Radomir Jurić; Robert Bacalja; Davor Lonić; Sanja Peričić; Martina Matešić; Nives Kozulić; Dolores Barić; Marko Lukić; Josip Faričić

Sinopsis

Monografija Potencijali društveno-gospodarskog razvitka Zadarske županije vrijedan je doprinos stručnoj i znanstvenoj literaturi namijenjen znanstvenicima, stručnjacima, studentima i drugim zainteresiranim čitateljima. Napisana nakon održavanja istoimenog Skupa, ova je monografija osvanula gotovo neposredno nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Naime, monografija predstavlja svojevrsnu sistematizaciju i inventarizaciju prirodnih i društvenih razvojnih potencijala Zadarske županije, kao jednog izuzetno atraktivnog prostora iznimne geostrateške važnosti, koje je u prošlosti prolazilo turbulentna vremena, vjerojatno zahvaljujući prvenstveno navedenoj činjenici. Upravo je povijesni pregled ovog prostora, uz multidisciplinarnu „kombinaciju“ različitih „kutova gledanja“ na resurse Zadarske županije i logični slijed znanstvenih i stručnih radova u monografiji kroz sustavnu analizu prirodnih, društvenih i kulturoloških atraktivnosti, ali i ljudskih resursa i ostalih potencijala, ono što daje osnovnu vrijednost monografiji.

Poglavlja

 • Uvodne stranice
 • Uvod
  Josip Faričić
 • Osnovne odrednice prometno-geografskoga i geostrateškoga značenja zadarske regije
  Damir Magaš
 • Položaj zadarske županije u upravno-teritorijalnom ustroju Hrvatske
  Stipe Zrilić, Ante Bralić
 • Prirodno-geografske osnove razvitka zadarske županije
  Josip Faričić, Tome Marelić
 • Demografski resursi i procesi u zadarskoj županiji
  Vera Graovac Matassi, Dubravko Bacalja
 • Razvoj prometne infrastrukture zadarske županije u okvirima hrvatskoga i europskoga prometnog sustava
  Ana Pejdo, Denis Ikić
 • Mogućnosti komplementarnoga gospodarskog razvitka zadarske županije
  Pave Ivić
 • Strateško planiranje u zadarskoj županiji i pametna regionalna specijalizacija
  Vedrana Kevrić
 • Regionalna politika i pametan, održiv i uključiv rast gospodarstva na primjeru zadarske županije
  Marina Dujmović Vuković
 • Transfer znanja i tehnologija kao jedna od temeljnih zadaća modernoga sveučilišta - primjer Sveučilišta u Zadru
  Leonardo Marušić
 • Aspekti razvojnoga potencijala Sveučilišta u Zadru
  Sven Marcelić
 • Značenje regionalnoga inovacijskog razvoja i uvođenja novih tehnologija za razvoj zadarske županije - primjer tvrtke HSTEC d.d.
  Željko Goja
 • Društveno i gospodarsko vrednovanje materijalne kulturne baštine
  Radomir Jurić
 • Društveno i gospodarsko vrednovanje pisane kulturne baštine
  Robert Bacalja
 • Zadarska županija u kontekstu međunarodne suradnje s posebnim osvrtom na perspektive unutar jadransko-jonske makroregije
  Davor Lonić, Sanja Peričić, Martina Matešić
 • Prostorno planiranje kao platforma uravnoteženoga araelnog naspram polariziranom razvitku zadarske regije
  Nives Kozulić, Dolores Barić
 • Summary

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

May 3, 2018

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-048-0

Publication date of print counterpart (19)

2014

Date of first publication (11)

2018-05-03