Zbirka psihologijskih skala i upitnika: svezak 4

Authors

Zvjezdan Penezić
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0002-9659-9876
Vera Ćubela Adorić
University of Zadar
Ana Proroković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-1457-3515
Ivana Tucak Junaković
University of Zadar
https://orcid.org/0000-0003-2166-1089

Synopsis

Četvrti svezak pred čitatelja donosi prikaze osam novih skala. Skale zahvaćaju vrlo širok raspon psihološkog funkcioniranja pojedinaca i nadamo se da će potencijalni korisnici među njima vjerojatno pronaći opet neke skale i upitnike koji će im olakšati rad i provođenje istraživanja. U ovom svesku autori su prikazali skale primijenjene i provjerene na različitim skupinama ispitanika, od djetinjstva (Skala percepcije roditeljskog ponašanja; Skala agresivnosti za djecu i adolescente), preko adolescencije (Multidimenzionalna skala perfekcionizma; Skala socijalnih zaliha; Skala socijalnih strategija) i razdoblja studija (Skala osjetljivosti na nepravdu) pa do odraslih zaposlenih ispitanika (Upitnik organizacijske klime za srednje škole), pa i starijih osoba (Skraćena verzija upitnika važnosti životnih ciljeva).


Sadržajno i tehnički, prikaz pojedinih izabranih skala i upitnika organiziran je na način da se i ovaj puta pokušalo sadržajno i tehnički izjednačiti pojedine priloge, na način da se prikaže teorijska podloga konstrukta/predmeta mjerenja, podaci o uputama i primjeni skala, kao i dosta opširni i jasni prikazi psihometrijskih značajki i eventualnih ograničenja. Na kraju se donose i eventualne napomene i sugestije budućim korisnicima, popis osnovne literatura, a na samom kraju i sama skala/upitnik, u svojoj izvornoj formi.

Downloads

Published

March 20, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-7237-35-6

Publication date of print counterpart (19)

2008

Date of first publication (11)

2019