Starolatinski natpisi

Authors

Daniel Nečas Hraste
University of Zadar

Synopsis

Knjiga se sastoji od dva dijela: I. Izbor natpisa s komentarom; II. Razvoj republičkog latinskog. U prvom je dijelu izbor od stotine latinskih natpisa iz doba republike s iscrpnim filološkim komentarom (historijskogramatičkim i općenito jezičnim, ortografskim, realno-povijesnim, paleografskim itd.). Izbor je načinjen tako da budu zastupljene sve vrste što cjelovitije sačuvanih natpisa iz svakog razdoblja republike, kao i da na njima budu predstavljene gotovo sve jezične posebnosti republičkog latinskog, uključujući sve potvrđene republičke dijalekte. Uz svaki natpis je, naravno, navedena numeracija CIL, ILS i ILLRP, te je dodan popis pripadne literature. Drugi je dio posvećen postanku latinske abecede, pretklasičnoj ortografiji i historijskom razvoju latinske fonetike i morfologije od prvih natpisnih potvrda latinskog do kraja republičkog doba. Naglasak je dan na epigrafski latinski, ali opisane su i sve bitne karakteristike arhajskog latinskog općenito. Natpisi u prvom dijelu su numerirani, a drugi dio je podijeljen na paragrafe, tako da su u komentarima uz natpise brojne referencije na paragrafe iz drugog dijela, i vice versa, u drugom su dijelu referencije na natpis. Zato se udžbenik može početi čitati bilo od prvog, bilo od drugog dijela. U dodatku su index verborum (uz referencije na oba dijela), popis važnije, uglavnom novije literature i zemljovid Italije koji prikazuje provenijenciju odabranih natpisa.

Author Biography

Daniel Nečas Hraste, University of Zadar

Sveučilište u Zadru

Downloads

Published

January 30, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-229-3

Date of first publication (11)

2019

Publication date of print counterpart (19)

2019