Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana V.

Autori

Nedjeljka Balić-Nižić, Sveučilište u Zadru; Andrijana Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru; Nives Zudič Antonič, Sveučilište Primorska u Kopru; Maria Rita Leto, Sveučilište "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara; Smiljka Malinar, Sveučilište u Zagrebu; Ljerka Šimunković, Sveučilište u Splitu; Valter Tomas, Sveučilište u Zadru; Marijana Fabijanić, Sveučilište u Zadru; Nedjeljka Balić-Nižić, Sveučilište u Zadru; Andrijana Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru; Antonia Trze Biuk, Škola stranih jezika, Kaštel Sućurac; Dolores Miškulin, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; Diana Sorić, Sveučilište u Zadru; Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest; Persida Lazarević Di Giacomo, Sveučilište "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara; Anadea Čupić, Sveučilište u Zagrebu; Mirna Sindičić Sabljo, Sveučilište u Zadru; Michele Asolati, Sveučilište u Padovi; Cristina Crisafulli, Muzej Civico Correr; Antonia Došen, Muzej za umjetnost i obrt; Valentina Sileo, Sveučilište u Torinu; Adriana Pellicoro, Sveučilište "Aldo Moro" u Bariju; Maja Pivčević, Sveučilište u Zadru; Nemanja D. Milinović, Sveučilište u Beogradu; Lucia Boscolo Folegana, Sveučilište u Padovi; Klara Buršić-Matijašić, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli; Martina Damiani, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli; Fabrizio Fioretti, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli; Boško Knežić, Sveučilište u Zadru; Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru; Metka Malčič, Obalno sveučilište

Sinopsis

Skup je organiziran u sklopu znanstveno-nastavne suradnje između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi (Odjeli za talijanistiku), pod pokroviteljstvom Grada Zadra i uz potporu Zadarske županije i Općine Biograd na Moru.

Poglavlja

 • Uvod i sadržaj
 • Kava i kavane u hrvatskoj i talijanskoj književnosti
  Maria Rita Leto
 • Istočna obala Jadrana u časopisima Elisabette Caminer
  Smiljka Malinar
 • La corrispondenza di don Frane Bulić: i corrispondenti in italiano
  Ljerka Šimunković
 • Produktivnost morfema romanskog podrijetla u bibinjskom govoru
  Valter Tomas, Marijana Fabijanić
 • Ricordi zaratini della Grande Guerra
  Nedjeljka Balić-Nižić
 • La città di Zara nei ricordi di Mario Russo
  Andrijana Jusup Magazin
 • Beatrice Speraz, život i kratak pregled književnog stvaralaštva jedne zaboravljene književnice
  Antonia Trze Biuk, Dolores Miškulin
 • Šibenčanin Antun Vrančić (1504. – 1573.) i njegovi talijanski korespondenti
  Diana Sorić
 • Kulturno-umjetnička prožimanja između dviju jadranskih obala: dalmatinski staklari na otoku Muranu
  Lovorka Čoralić
 • Marco Anzoletti e la sua Militza montenegrina
  Persida Lazarević Di Giacomo
 • “Vidljivo” i “nevidljivo” u Pismima svete Katarine Sijenske
  Anadea Čupić
 • Samuel Beckett između dviju obala Jadrana
  Mirna Sindičić Sabljo
 • «Oracio Fortezza da Sebenico fece»: un bacile all’antica nelle Collezioni del Museo Correr di Venezia
  Michele Asolati, Cristina Crisafulli
 • Ikonografija drvoreza u Glavinićevu Životu svetaca iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt
  Antonia Došen
 • La Cronaca di Travnik: storia di una traduzione inedita di Milovan Tommaseo
  Valentina Sileo
 • Per un’analisi comparata tra Orwell e Silone
  Adriana Pellicoro
 • Commutazione del codice nella Cronaca del nostro Piccolo paese di Miljenko Smoje
  Maja Pivčević
 • Fenomen tarantizma u znanstvenim istraživanjima
  Nemanja D. Milinović
 • Musica e retorica per la vittoria di Lepanto: le messe “militari” a otto voci di Giovanni Croce (1596)
  Lucia Boscolo Folegana
 • L’archeologia preistorica dell’Istria, scavi e ricerche
  Klara Buršić-Matijašić
 • I riferimenti alla letteratura italiana in tre giornali istriani di fine Ottocento
  Martina Damiani, Fabrizio Fioretti
 • Društveno politička angažiranost u djelima Darija Foa i markiza de Sadea
  Boško Knežić
 • Jadransko pitanje od početka Prvog svjetskog rata do Londonskog ugovora (srpanj 1914. – travanj 1915.) u svjetlu talijanske vanjske politike
  Ante Gverić
 • Educare alla diversità tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre
  Metka Malčič

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

January 31, 2020

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-271-2

Date of first publication (11)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2020