Geografska imena: Zbornik radova s Prvoga nacionalnog znanstvenog savjetovanja o geografskim imenima

Authors

Vladimir Skračić (ed)
Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru
Josip Faričić (ed)
Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru
https://orcid.org/0000-0002-8235-1917

Synopsis

Zbornik radova „Geografska imena“ s Prvog nacionalnog savjetovanja o geografskim imenima održanom u Zadru 23. i 24. listopada 2009. godine nudi nam 13 priloga autora iz različitih društvenih i stručnih domena. Uvidom u priloge postajemo svjesni mnoštva problema vezanih uz pisanje geografskih imena, što se pokazalo kao ozbiljan i vrlo izražen problem na različitim razinama svakodnevnice: od putokaza, karata i internetskih alata, do bilježenja u leksikonima, atlasima i školskim udžbenicima. Svi autori manje ili više polemički pristupaju problemima bilježenja geografskih imena iz svoje specifične domene. Neki od njih govore i o problemima koji nastaju pri samom činu imenovanja na koje se onda nadovezuje i problem bilježenja tih imena. Zajedničko je svim autorima da se kritički odnose prema neuređenom stanju stvari koje je i vrlo zorno ilustrirano brojnim primjerima s terena i potkrijepljeno primjerima iz literature.

Chapters

 • Što je ispravno u toponomastici?
 • Nekoliko onomastičkih opažanja o pisanju geografskih imena u RH
 • Etnici i ktetici - standardni jezik i stanje na terenu
 • Problemi ubikacije u istraživanjima povijesne i suvremene toponimije
 • Standardizacija geografskih imena
  , ,
 • Prikazivanje geografskih imena u Google Earthu
  ,
 • Registar geografskih imena zasnovan na topografskoj karti mjerila 1:300 000
  , ,
 • Neki geografski aspekti proučavanja toponima
 • Slike i mijene regionalnog identiteta
  Geografska imena na kartama ranoga novog vijeka; odabrani primjeri
 • Postojeća geografska imena u odnosu na imena na kartama i planovima
  Primjer Vinjerca
 • Gradska toponimija kao nositelj kolektivnih imena
 • Geografska imena u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama
  ,
 • Geografska imena u leksikografskim izdanjima
  ,

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

October 28, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-7237-78-3

Date of first publication (11)

2011