LAUDE NITENS MULTA: Zbornik radova s kolokvija u povodu 900. obljetnice Vekenegina epitafa

Autori

Pavuša Vežić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Ivan Josipović, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Pavuša Vežić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Ivan Josipović, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; M. Anastazija Čizmin, Samostan benediktinki sv. Marije; Mladen Ančić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest; Milenko Lončar, Sveučilište u Zadru, Odjel za klasičnu filologiju; Marijana Kovačević, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti; Emil Hilje, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti

Sinopsis

Prije sedam godina navršena je 900. obljetnica od ljeta sto jedanaestog poslije tisuću, kako je 1111. godina ubilježena na grobnom spomeniku opatice Vekenege u Samostanu Sv. Marije Male u Zadru. Koludrice su zapisale kako sjajeći mnogom hvalom leži ovdje sahranjena Vekenega... Sjećajući se tih navoda Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, u suradnji s časnim sestrama, organizirao je znanstveni kolokvij koji bijaše održan 4. studenoga 2011. u kapitularnoj dvorani Samostana. Ovaj zbornik rezultat je obrade iznesenih tema, a prigodno je naslovljen upravo početnim riječima Vekenegina epitafa: Laude nitens multa... („Sjajeći mnogom hvalom...”). U zborniku je ime opatice navođeno u dva oblika – Vekenega i Većenega. Oba su znatno zastupljena u literaturi o toj vrijednoj zadarskoj benediktinki. Stoga urednici u ovom zborniku prihvaćaju pravo autora na osobni izbor pisanja oblika njezina imena.

Poglavlja

 • Uvodnik urednika
  Pavuša Vežić, Ivan Josipović
 • Predgovor
  M. Anastazija Čizmin
 • Vekenega i kralj Koloman
  Mladen Ančić
 • Pjesma na grobu – Većenegin epitaf u kapitulu Samostana Sv. Marije
  Milenko Lončar
 • Zvonik i kapitularna dvorana u Samostanu Sv. Marije Male u Zadru: kraljevska kapela – kapitul – sakristija – memorija
  Pavuša Vežić
 • Ostatci fresaka u zvoniku i kapitularnoj dvorani Samostana Sv. Marije Male u Zadru
  Marijana Kovačević, Emil Hilje

Preuzimanja

Nema statističkih podataka

##submission.downloads##

Objavljeno

November 9, 2020

##monograph.miscellaneousDetails##

ISBN-13 (15)

978-953-331-163-0

Date of first publication (11)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2018