Znanstveno istraživanje u psihologiji: vodič za početnike

Authors

Ana Slišković, University of Zadar, Department of Psychology; Irena Burić, University of Zadar, Department of Psychology; Andrea Tokić; Benjamin Banai , University of Zadar, Department of Psychology; Irena Pavela Banai, University of Zadar, Department of Psychology; Jelena Ombla, University of Zadar, Department of Psychology

Synopsis

Publikacija je zamišljena kao vodič koji bi studentima i ostalim početnicima u znanstveno-istraživačkom radu u području psihologije i srodnih društvenih disciplina trebao poslužiti kao jedinstven izvor relevantnih informacija pri planiranju i provedbi različitih faza znanstvenog istraživanja: od razvoja početne ideje do objave znanstvenog rada. Kroz pet autorskih poglavlja priručnik donosi relevantne smjernice bitne za planiranje istraživanja, prikupljanje podataka u kontekstu različitih pristupa i metoda, kvantitativnu i kvalitativnu analizu i interpretaciju podataka te diseminaciju rezultata, odnosno pisanje znanstveno-istraživačkog izvještaja. Autori poglavlja su znanstvenici koji provode istraživanja u različitim područjima psihologije, odnosno iskusni nastavnici kolegija iz područja istraživačke metodologije i statistike te mentori velikog broja studenata prilikom izrade njihovih završnih i diplomskih radova. Na temelju svog znanstvenog i nastavnog iskustva, autori se nadaju da će priručnik ostvariti svoju osnovnu svrhu, a to je ponuditi studentima, znanstvenicima i stručnjacimakoji planiraju i/ili provode istraživanja, pregled važećih smjernica u različitim fazama procesa znanstvenog istraživanja u psihologiji.

Chapters

 • Predgovor
  Ana Slišković, Irena Burić
 • O urednicama i autorima
 • Što istražiti?
  Andrea Tokić
 • Kako istražiti?
  Ana Slišković
 • Kako obraditi podatke?
  Ana Slišković, Irena Burić
 • Kako napisati znanstveno-istraživački izvještaj?
  Benjamin Banai , Irena Pavela Banai
 • Etički aspekti znanstveno-istraživačkog rada u psihologiji
  Jelena Ombla

Downloads

Published

September 1, 2021

Details about the available publication format: HTML

HTML

ISBN-13 (15)

978-953-331-307-8

Date of first publication (11)

2021-09-01

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-331-307-8

Publication date of print counterpart (19)

2020-12-01