Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Authors

Dijana Vican (ed)
University of Zadar
Matilda Karamatić Brčić (ed)
University of Zadar

Synopsis

Zbornik "Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu" rezultat je čvršćeg povezivanja visokoobrazovne pedagogije s odgojno-obrazovnom praksom u hrvatskim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Zbornik radova je podijeljen u dva dijela; prvi dio čine znanstveni radovi, a drugi dio stručni radovi i primjeri iz odgojno-obrazovne prakse. Znanstveni radovi tematski obuhvaćaju povezanost inovativnosti, kreativnosti i poduzetnosti s profesionalnim odlikama onih koji poučavaju, značenjem karaktera odgoja i obrazovanja, mentorskim radom kroz model inkluzivne prakse, poučavanjem za kritičko mišljenje, inoviranjem profesionalnog djelovanja odgajatelja, ulogom odgajatelja i formiranjem domske kulture, prikazom potpomognute komunikacije u radu s djecom s posebnim potrebama, promišljanjima o učiteljima u primjeni alternativnih koncepcija odgoja i obrazovanja, prikazom interpersonalnih vještina nastavnika kao komponente pozitivne školske klime, prikazom uloge i značaja provedbe kreativnih školskih projekata, te inovativnim i kreativnim poučavanjem u kontekstu različitih odgojno-obrazovnih područja.

Stručni radovi i primjeri iz odgojno-obrazovne prakse prikazuju različite inovativne, kreativne i poduzetne projekte na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja. U okviru stručnih radova i primjera iz odgojno-obrazovne prakse predstavljeni su modeli rada u okviru različitih odgojno-obrazovnih područja kroz prikaz uloge neposrednih sudionika procesa odgoja i obrazovanja, onih koji poučavaju i onih koji uče.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

February 7, 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-350-4