Zbirke psihologijskih skala i upitnika: svezak 11

Authors

Matilda Nikolić Ivanišević (ed), Department of Psychology, University of Zadar; Ivana Macuka (ed), Department of Psychology, University of Zadar; Marina Nekić (ed), Department of Psychology, University of Zadar; Jelena Ombla (ed), Department od Psychology, University of Zadar; Ana Šimunić (ed), Department of Psychology, University of Zadar

Synopsis

Jedanaesti svezak Zbirke psihologijskih skala i upitnika nastavak je dvadesetogodišnje tradicije ovog izdanja koje je primarno posljedica aktivnosti djelatnika Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru i njihovih suradnika.

Svezak koji je pred Vama sadrži devet priloga, a njih je kreiralo jedanaest djelatnika našeg Odjela za psihologiju, četiri bivša i jedan trenutačni student te dvije kolegice s druge institucije. Svi prilozi predstavljaju adaptaciju već postojećih mjernih instrumenata na drugim jezicima, koji su ili javno dostupni za istraživačke svrhe (tri instrumenta) ili je osigurana suglasnost autora izvornih skala i upitnika za adaptaciju i objavljivanje. Iz popisa priloga (Hrvatska verzija PHQ-15 upitnika somatskih simptoma, Skala COVID stresa, Skala motiva korištenja dating aplikacija, Skala stresora u vatrogasnom poslu, Upitnik nomofobije, Revidirana Cheekova i Bussova skala sramežljivosti, Lista graničnih simptoma 23, Upitnik kvalitete života oboljelih od dijabetesa, Skala unutargrupnih konflikata) vidljiva je šarolikost tema, odnosno prikazanih konstrukata koji se proučavaju u različitim područjima psihologije. Iako raznoliki po svojem sadržaju, prilozi su ujednačeni po svojoj strukturi i opsegu informacija koje se odnose na: teorijsku osnovu konstrukta koji se mjeri, opis samog instrumenta, opis sudionika, psihometrijske značajke i popis literature. Na kraju svakog priloga prikazan je instrument s pripadajućom uputom ispitanicima.

Downloads

Published

May 13, 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-331-375-7

Date of first publication (11)

2022

Publication date of print counterpart (19)

2022