Ciljevi i svrha

Archaeologia Adriatica je znanstveni časopis u kojem se objavljuju radovi primarno arheoloških, ali i njima bliskih metodoloških, povijesnih, povijesno umjetničkih, antropoloških, etnoloških, muzeoloških i inih tematika vezanih uz Jadran i njegova limitrofna područja.

Časopis od 2007. objavljuje Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru te on predstavlja jednog od nasljednika Radova Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti (ISSN 0352-6712, e-ISSN 2806-8424). Od svog 5. broja (2011.) izlazi dvojezično, a od 2020. g. pripada najvišem A1 rangu nacionalnih znanstvenih serijskih publikacija. 

Besplatan časopis u otvorenom pristupu

Archaeologia Adriatica je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj je u cijelosti besplatan za čitatelje i autore.

Postupak zaprimanja radova

Časopis izlazi jednom godišnje i to „prvo na mreži" (online first), nakon provedenih postupaka recenzije, lekture i korekture (ISSN 1848-9281; DOI: 10.15291/archeo), a zatim i tiskanoj varijanti (ISSN (Tisak) 1846-4807).

Procedura od primitka rada, recenzije i eventualnih ispravaka traje prosječno četiri, a do lekture, prijevoda, grafičkog oblikovanja i konačne objave prosječno šest mjeseci.

Uloga uredništva

Uloga Uredništva propisana je Etičkim kodeksom za autore, urednike i recenzente publikacija Sveučilišta u Zadru, kojeg se Uredništvo časopisa Arhaeologia Adriatica u potpunosti pridržava. Urednici obavljaju preliminarni uvid u radove, procjenjuju odgovara li rad tematski časopisu, provjeravaju znanstvenu relevantnost rukopisa te izvornost rukopisa upotrebom alata za detektiranje srodnih publikacija. Uredništvo časopisa može odbiti radove i bez recenzije ako se zaključi da nemaju elemente znanstvenog rada, da tematski ne ulaze u domenu časopisa ili nisu dovoljno izvorni.

Uredništvo također štiti tajnost informacija dobivenih tijekom istraživanja ili profesionalne interakcije. Ako sumnjaju ili im je ukazano na znanstvenu nečestitost autora ili recenzenta, urednici će djelovati bez obzira radi li se o objavljenim ili neobjavljenim radovima jer poduzimaju odgovarajuće mjere u slučaju etičkih pritužbi na predani rukopis ili objavljeni rad. Pogrešne, netočne ili obmanjujuće izjave odmah će se ispraviti s dužnim isticanjem. U Uputama za autore Uredništvo jasno navodi i objašnjava autorima sve što se od njih očekuje, uključujući i kriterije za autorstva i suradnike na radu, slijedeći standarde koji se primjenjuju unutar znanstvenog područja. Uredništvo odabire dvije osobe ili više osoba koje imaju odgovarajuće stručne kompetencije za ocjenjivanje rukopisa, daje im jasne upute za provođenje recenzentskog postupka te snosi odgovornost za njegovu objektivnost i pravovremenost. Također osigurava poštenu, nepristranu i pravodobnu recenziju te povjerljivost prijavljenih rukopisa tijekom postupka istorazinske prosudbe i objave. Također, daje jasne smjernice recenzentima, navodeći sve što se očekuje od njih, uključujući povjerljivost materijala poslanog na recenziju. Prije svojeg pristanka recenzenti bi trebali prijaviti svoj potencijalni sukob interesa. Uredništvo će osigurati zaštitu identiteta recenzenta. Revidiranu verziju ocjenjuju članovi uredništva i/ili recenzenti te na temelju njihovih sugestija glavni urednik u najkraćem mogućem roku donosi odluku o konačnom prihvaćanju. Uredništvo će od svih autora tražiti potpisanu izjavu kojom potvrđuju da prihvaćaju autorstvo i odgovornost za rad.

Recenzentski postupak

Recenzije se obavljaju po dvostrukom slijepom principu (double-blind peer reviewed) te se ne honoriraju. Radove koji podliježu recenzentskom postupku ocjenjuje najmanje dvoje prikladnih stručnjaka, a koji nisu članovi Uredništva. U načelu, Uredništvo nastoji odabrati recenzente koji su „nezavisni“ od autora, npr. nisu djelatnici iste institucije i sl.

Pohranjivanje

Radove objavljene u časopisu Archaeologia Adriatica dopušteno je pohranjivati u različite znanstvene repozitorije bez naknade i vremenskog ograničenja uz osiguravanje poveznica na matične mrežne stranice časopisa i Hrčka. Uredništvo se obvezuje samoarhivirati nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju svakog primljenog rada.

Arhiviranje

Časopis se nalazi unutar HAW sustava arhiviranja sadržaja preuzetih s weba nastalog sa svrhom preuzimanja i trajnog čuvanja online obveznog primjerka. HAW koristi DAMP programsku okolinu osmišljenu i realiziranu u Sveučilišnome računskom centru Sveučilišta u Zagrebu pomoću koje se primjerci arhiviraju u originalnom formatu i na način da se mogu koristiti u budućnosti.

Autorsko pravo i licenca

Archaeologia Adriatica je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj je u cijelosti besplatan i dostupan te ga je dozvoljeno pohranjivati u različite znanstvene repozitorije bez naknade, ali uz obvezu navođenja mrežne stranice (https://morepress.unizd.hr/journals/adriatica). Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način, sukladno CC BY licenci (Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna).

CC BY

Autori koji objave rad u časopisu Archaeologia Adriatica zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja.