Zračna arheologija kao metoda identifikacije formacije krškog kulturnog krajolika

Autor(i)

  • Neda Kulenović Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Laboratorij za geoprostorne analize
  • Vedrana Glavaš Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju https://orcid.org/0000-0003-2963-2178
  • Igor Kulenović Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.3601

Sažetak

Tragovi vidljivosti koji reprezentiraju potpovršinski kontekst, kao što su tragovi u tlu (soil marks) i usjevima (crop marks),  uobičajena su pojava kojom se detektiraju arheološki lokaliteti primjenom metode daljinskih istraživanja – zračne arheologije kroz medij kose zračne fotografije. Različite rasprave i općenito primjena metode zračne arheologije, većinom je ograničena na područja kontinentalne klime koja sadrže obilje kultivirane zemlje i tla. Arheološki lokaliteti u krškom su krajoliku primjenom metoda daljinskih istraživanja vidljivi većinom kao površinske strukture, a ne kao potpovršinski arheološki kontekst koji je reprezentiran ili posredovan tragovima u usjevima ili u tlu. U ovom radu se predstavljaju rezultati zračnog snimanja koje je obuhvatilo planinu Velebit i dio sjevernodalmatinske zaravani i obrovačke zaravni u Hrvatskoj. U tu svrhu provedena je analiza snimljenih kosih zračnih fotografija u svrhu sistematizacije indikatora vidljivosti arheoloških lokaliteta u krajoliku dinarskog krša. Indikatori vidljivosti koji omogućuju otkrivanje arheoloških lokaliteta su međuovisni o krškom reljefu, submediteranskoj klimi i vegetaciji šikara. Utvrđeno je da su arheološki lokaliteti primjenom metode zračne arheologije vidljivi kroz indikatore kao što su sjena, tekstura, boja i vegetacija. Definirani indikatori u krškom kulturnom krajoliku kojima su detektirani arheološki lokaliteti rijetko se pojavljuju samostalno. Arheološki lokaliteti su većinom vidljivi kroz kombinacije više pojedinačnih indikatora.

Preuzimanja

Objavljeno

18.02.2022.

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak

Kako citirati

“Zračna Arheologija Kao Metoda Identifikacije Formacije krškog Kulturnog Krajolika”. 2022. Archaeologia Adriatica 15 (February). https://doi.org/10.15291/archeo.3601.