Od esencije ljepote do zagonetke smrti

rimski paljevinski grob na predjelu Goveja u gradu Visu

Autor(i)

  • Marina Ugarković Institut za arheologiju
  • Ana Konestra Institut za arheologiju
  • Pio Domines Peter

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.4290

Ključne riječi:

Vis, antička Isa, rimski paljevinski grob, pontska keramika, reljefni prikaz Artemide/Dijane, stakleni unguentarij, rimski pogrebni obred

Sažetak

U radu se donose nalazi otkriveni na predjelu Goveja u gradu Visu na istoimenom otoku, čiji karakter i opisani kontekst pronalaska upućuju na zaključak da je riječ o materijalnim ostatcima antičkog paljevinskog groba. Među njima se posebno ističe unikatna keramička posuda, u ovom kontekstu korištena kao urna, za koju se prema tipičnom morfološkom modelu skifa s barbottine ukrasom predlaže izradba u nekoj od radionica koje su grupirane unutar klase Pontske sigilate, odnosno u nekom od crnomorskih/istočnomediteranskih proizvodnih središta. Njezina posebnost ogleda se u dodanom elaboriranom reljefu, koji svojim prikazom uvelike podsjeća na ukrasne detalje s drugih uporabnih predmeta – aplike s fulkruma klina – a koji se interpretira kao prikaz Artemide/Dijane. Detaljna analiza i kontekstualizacija ovdje predstavljenih grobnih nalaza produbljuje naše spoznaje o izradi i potražnji stolnog posuđa kasnog 1. odnosno 2. stoljeća te otvara nova pitanja o izgledu i rasprostranjenosti isejskih pogrebnih krajolika, kao i o specifičnim odlikama isejskog pogrebnog obreda.

Preuzimanja

Objavljeno

20.12.2023.

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak

Kako citirati

“Od Esencije Ljepote Do Zagonetke Smrti: Rimski Paljevinski Grob Na Predjelu Goveja U Gradu Visu”. 2023. Archaeologia Adriatica 17 (1): 135-62. https://doi.org/10.15291/archeo.4290.