Osnovne fonološke i morfološke značajke govora Jezera u sjeverozapadnoj Bosni

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Samra Mujanić

Sažetak

U radu se opisuje govor Jezera, mjesta smještena u sjeverozapadnoj Bosni, posebice na fonološkoj i morfološkoj razini. On pripada zapadnom, novoštokavskom ikavskom dijalektu. Istaknute su one značajke u kojima se analizirani govor (ne) podudara s ostalim govorima bihaćkoga kraja, ali i sjeverozapadne Bosne.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Stručni rad