Odnos recepcije književnoga djela i literarne produkcije u Calvinovu romanu Ako jedne zimske noći neki putnik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tina Varga Oswald
Ivona Majstorović

Sažetak

Cilj. Rad otvara pitanje o postojanju idealnih čitatelja u suvremenom društvu, prepoznavanju dobrih književnih djela te samoj percepciji čitanja kao sposobnosti. Cilj je ovoga rada prikazati tipologiju čitatelja u suvremenom društvu povezujući ju s likovima iz romana Itala Calvina Ako jedne zimske noći neki putnik u kojemu postoji mogućnost pronalaska idealnog čitatelja/čitateljice.


Metodologija/pristup. Na temelju postojećih jedinica literature donosi se povijesni pregled pojma čitanja te funkcije mozga u razvijanju navedene sposobnosti. U skladu s povijesnim i psihološkim činjenicama obrađuje se način čitanja u romanu Itala Calvina kroz misli čitatelja i nečitatelja te se stvara poveznica između čitatelja u romanu i suvremene čitateljske publike.


Rezultati. Rad donosi detaljnu analizu, rezultate utjecaja Calvinovih čitatelja i nečitatelja na suvremeno društvo koje sve više pridaje značaj digitalnoj tehnologiji nauštrb pisanih izvora. Prepoznaju se idealni čitatelji u Calvinovu romanu te osim što se potvrđuje književno stvaralaštvo Itala Calvina, njegovo se djelovanje i utjecaj tako proširuje unutar informacijskih znanosti.


Društveni značaj. Rad ima društveni značaj jer se njime može pobliže objasniti i primijetiti odnos i razmišljanja posebno zaljubljenika u čitanje, a zatim i onih koji čitaju „radi reda“. Rad doprinosi preglednijem i jasnijem tumačenju međuovisnosti procesa čitanja, pisanja i pripovijedanja.


Originalnost/vrijednost. Rad doprinosi jasnijoj knjižničarskoj procjeni suvremene književne publike, odnosno tipologije čitatelja. Vrijednost je ovoga rada što daje detaljne opise pojedinih Calvinovih likova, odnosno tipova čitatelja te ih poistovjećuje sa suvremenom tipologijom čitatelja i njihovim čitateljskim potrebama.


Ključne riječi: čitanje, idealni čitatelj, Italo Calvino, suvremeno društvo

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci

Citati

Bašić, Ivana. 2014. O čitateljskim grupama – metodički priručnik s primjerima dobre prakse. Zagreb: Balans.

Beker, Miroslav. 1999. Suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.

Calvino, Italo. 2004. Ako jedne zimske noći neki putnik, Zagreb: Globus media d.o.o.

Horvat, Ivana. 2016. Kultura čitanja u 21. stoljeću. Završni rad. Koprivnica: Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo. Pristupljeno 1. travnja 2021. https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin%3A1195/datastream/PDF/view.

Kuvač-Levačić, Kornelija. 2013. „Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje ‘neknjiževnih’ tekstova.“ U Čitanje za školu i život: IV. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika: zbornik radova, uredio Miroslav Mićanović, 13-22. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. Pristupljeno 13. studenoga 2021. https://www.azoo.hr/app/uploads/uvezeno/images_old/izdanja/citanje/Citanje.pdf#page=13.

Merzić, Almira. 2019. Elementi postmoderne u romanu Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Kalvina. Završni magistarski rad. Sarajevo: Odjel za romanistiku. Pristupljeno 31. ožujka 2021. https://ff.unsa.ba/files/zavDipl/19_20/rom/Almira-Merzic.pdf.

Peruško, Tatjana. 2000. Roman u zrcalu: suvremena talijanska proza. Zagreb: Naklada MD.

Plevnik, Danko. 2010. Tko je Vaš najbolji čitalac?. Karlovac: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“.

Raspudić, Nino. 2006. Slaba misao – jaki pisci: postmoderna i talijanska književnost. Zagreb: Naklada Jurčić d.o.o.

Rizvanović, Nenad. 2020. Stvaranje čitatelja: beletristički nakladnički nizovi u Hrvatskoj (1968. – 1991.). Zagreb: Naklada Ljevak.

Solar, Milivoj. 2005. Laka i teška književnost. Zagreb: Matica hrvatska.

Solar, Milivoj. 2011. Kritika relativizma ukusa. Zagreb: Matica hrvatska.

Stričević, Ivanka. 2009. „Čitanje u kontekstu školskih i narodnih knjižnica: uloga knjižnica u poticanju funkcionalnog čitanja i čitanja iz užitka.“ U Čitanje ‒ obaveza ili užitak, uredila Ranka Javor, 41-49. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba.

Wolf, Maryanne. 2019. Čitatelju, vrati se kući: čitateljski mozak u digitalnom svijetu. Zagreb: Ljevak.