Stanislav Preprek – knjižničar vizionar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vesna Živković
Jordanka Nikolić
Galja Žilnik

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati iznimno značajan doprinos Stanislava Prepreka ‒ skladatelja, dirigenta, orguljaša, pjesnika, prevoditelja, knjižničara, učitelja i erudita ‒ razvoju knjižničarstva i cjelokupnog kulturnog života u Petrovaradinu.


Pristup/metodologija. Istraživanje je podrazumijevalo iščitavanje već objavljenih publikacija o životu i djelu Stanislava Prepreka, kao i izvještaja o radu Knjižnice u Petrovaradinu, njihovu usporednu analizu i izvlačenje osnovnih teza i zaključaka, s ciljem da se predstavi njegov doprinos razvoju knjižničarstva u Petrovaradinu.


Rezultati. Rad problematizira angažman Stanislava Prepreka kao knjižničara i organizatora brojnih kulturnih događanja u knjižnici u Petrovaradinu, u poslijeratnom razdoblju, kada je ona obnavljala svoju djelatnost u otežanim uvjetima.


Vrijednost. Rad doprinosi povijesti knjižničarstva i ukazuje na zaslužne djelatnike, vizionare i inicijatore iz ovog područja, a jedan od njih nesumnjivo je i Stanislav Preprek.


Ključne riječi: Gradska biblioteka u Novom Sadu, knjižnica u Petrovaradinu, Stanislav Preprek

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci

Citati

Andrić-Penava, Ivana. 2012. „Đuro Arnold i Stanislav Preprek – spone Varaždina i Petrovaradina.“ Historia Varasdiensis 2, br. 1: 203-211. https://hrcak.srce.hr/file/188106.

Anđelković, Mirjana. 2009. Prilozi za istoriju Gradske biblioteke u Novom Sadu (1958-2008). Novi Sad: Gradska biblioteka.

Barši, Sofija. 1996. „Gradska biblioteka u Novom Sadu sa ograncima.“ U Srpska čitaonica – Gradska biblioteka u Novom Sadu: spomenica: 1845-1995, uredili Božidar Kovaček, Čedomir Popov, Dušan Popov, Radovan Mićić, Dragan Kojić, 356-381. Novi Sad: Gradska biblioteka.

Đurić, Hranislav. 1977. Stanislav Preprek : biografija. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije.

Gajić, Radenko. 1994. Petrovaradinska tvrđava: „Gibraltar na Dunavu.“ Sremski Karlovci: Karlovačka umetnička radionica.

HKUPD Stanislav Preprek. 2019. „Književna večer hrvatskog pjesništva – neprolaznost pjesničke riječi“. Pristupljeno 7. 10. 2021. http://www.stanislavpreprek.org/index.php/ct-menu-item-5/126-knjizevno-vece-hrvatskog-pjesnistva.

Lukić, Miloš. 1992. Petrovaradin u prošlosti. Novi Sad: Istorijski muzej Vojvodine; Institut za istoriju; Opštinski odbor SUBNOR-a.

Miljković, Mira. 1996. „Javne biblioteke u Novom Sadu.“ U Srpska čitaonica – Gradska biblioteka u Novom Sadu : spomenica : 1845-1995, uredili Božidar Kovaček, Čedomir Popov, Dušan Popov, Radovan Mićić, Dragan Kojić, 301-322. Novi Sad: Gradska biblioteka.

Nevolić, Anica. 1972. „Naš glazbeni život: Petrovaradin – obnova crkvenog pjevanja.“ Sveta Cecilija 42, br. 1: 25-26. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=355793.

Poznanović, Dušan. 1996. „Stanislav Preprek – muzički i književni stvaralac (1900-1982).“ Šidina: časopis za kulturu 1, br. 1: 97-100.

Balenović, Ivan, ur. 2012. Prognanik iz svijeta svjetlosti: život i djelo Stanislava Prepreka. Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Rajković, Đuro. 2011. Prilozi za istoriju bibliotekarstva u Petrovaradinu. Novi Sad: Gradska biblioteka.

Rajković, Đuro. 2006. Stanislav Preprek: život i djelo. Zagreb: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika.