Prilozi za povijest dokumentalistike i informacijske znanosti

pogled na razvoj dokumentalistike i informacijske znanosti u 20. stoljeću u zemljama njemačkog govornog područja

Autor(i)

  • Tatjana Aparac-Jelušić Sveučilište u Zadru, umirovljena profesorica

DOI:

https://doi.org/10.15291/libellarium.4206

Ključne riječi:

Austrija, dokumentalistika, informacijska znanost, informacijske znanosti, Njemačka, Švicarska

Sažetak

Cilj. U ovom se članku nastoji pregledno i kritički prikazati razvoj dokumentalistike i informacijske znanosti u zemljama njemačkog govornog područja. Budući da do sada, osim na njemačkom jeziku, nije napisan cjelovit pregled o tome kako se razvijala dokumentalistika i kakav je bio njezin odnos prema knjižničarstvu te kako je i kada došlo do promjene paradigme prema informacijskoj znanosti, hrvatskim su stručnjacima takva saznanja uskraćena.

Pristup/metodologija. Rad se temelji na kritičkom iščitavanju i interpretaciji objavljene literature, poglavito članaka, izvještaja i prikaza iz časopisa Nachrichten für Dokumentation (od 1990: Nachrichten für Informationswissenschaft), nekoliko drugih njemačkih časopisa i knjiga te proučenih svih sedam izdanja poznatog priručnika Grundlagen für Dokumentation (kasnije: Grundlagen für Informationswissenschaft).

Rezultati. Pregledno je izložen razvojni put njemačke, austrijske i švicarske dokumentalistike i informacijske znanosti, ukazano je na probleme i dvojbe s kojima su se stručnjaci iz tih sredina susretali, kao i na nesigurnost oko definiranja novog polja. Rad obilježava i osvrt autorice na nedostatnu argumentaciju razloga koji su doveli do napuštanja izvorno njemačke dokumentalističke paradigme u prilog preuzimanja paradigmi koje su zagovarali stručnjaci iz angloameričke sredine.

Ograničenja. Kako je ovaj rad zamišljen kao dio niza o razvoju dokumentalistike i informacijske znanosti u nekoliko utjecajnih sredina (američko-britanskoj, frankofonskoj, germanskoj, ruskoj, odnosno u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza) te utjecaja modela i trendova iz tih sredina na razvoj dokumentalistike i informacijske/ih znanosti na području bivše Jugoslavije, s naglaskom na Hrvatsku, za očekivati je da će do objave ostalih pregleda možda ostati nedovoljno jasne pojedinosti problematizirane u ovom članku.

Društveni značaj. U Republici Hrvatskoj prihvaćene su informacijske znanosti kao akademska i znanstvena disciplina 1983. godine, pa je to potaknulo istraživačku znatiželju oko utvrđivanja najranijih izvora spoznaja o razvojnim trendovima u drugoj polovici 20. stoljeća. Ovim istraživanjem pridonosi se razumijevanju okolnosti izrastanja informacijske/ih znanosti kao mladog znanstvenog polja.

Originalnost/vrijednost. Istraživanje je provedeno na izvornim materijalima na njemačkom jeziku, a obogaćeno je komentarima i saznanjima autorice koja prati ovo područje od njegova službenog prihvaćanja u hrvatsku akademsku i znanstvenu obitelj do današnjih dana.

Reference

Arntz, Helmut. 1963. “Ordnung: Die Gründlegung der Dokumentation.“ Nachrichten für Dokumentation 14, no. 1: 1–2.

Arntz, Helmut. 1965. “Sinnvolles Gleichgewicht in der deutschen Dokumentation.“ Nachrichten für Dokumentation 16, no. 4: 173–176.

Arntz, Helmut. 1966. “Bildung einer ‘Kommision Dokumentation und Information’ des Interministeriellen Ausschusses für Wissenschaft und Forschung.“ Nachrichten für Dokumentation 17, no. 1/2: 48–49.

Beling, Gerhard i Peter Port. 1976. “Informatik und Informationswissenschaft: Tagung in St. Augustin-Birlinghoven: Terminologische Unterschiede erschweren die Verständigung.“ Nachrichten für Dokumentation 27, no. 3: 136–138.

Behrends, Elke. 1995. Technisch-wissenschaftliche Dokumentation in Deutschland von 1900 bis 1945, unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Bibliothek und Dokumentation. Wiesbaden: Harrassowitz. (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München).

Bosančić, Boris. 2023. Informacija u teoriji. Zagreb: Naklada Ljevak.

Buder, Marianne. 1990. “Information und Dokumentation im Überblick: Zeittafel.“ U Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, 3. Vollig neu gefasste Aufl., Bd. 2., uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1195-1209. München et al.: Saur.

Bundesbericht Forschung III. 1969. “Wissenschaftliche Dokumentation und Information: Zur Lage in der Bundesrepublik Deutschland.“ (Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung II A1-3180-1-28/69.) Nachrichten für Dokumentation 20, no. 4: 148.

Buntrock, Herbert. 1964. “Dokumentation der Dokumentation: Ein kumulativer Index von Dokumentations-Zeitschriften.“ Nachrichten für Dokumentation 15, no. 1: 53–56.

Capurro, Rafael. 1992. “What is Information Science for?: A Philosophical Reflection.“ U Conceptions of Library and Information Science. Historical, Empirical and Theoretical Perspectives, uredili Pertti Vakkari i Blaise Cronin, 82-98. London: Taylor Graham.

Capurro, Rafael. 2011. “Information, Zeichen, Kompetenz: Ein Interview mit Rafael Capurro zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen der Informationswissenschaft. Interviewer Linda Treude.“ Information. Wissenschaft & Praxis 62, no. 1: 37–42.

Dahlberg, Ingetraut. 1964. “Organization der Dokumentationswesens auf nationaler und internationaler Ebene.“ Nachrichten für Dokumentation 15, no. 2: 90–99.

Diemer, Alwin. 1971. “Informationswissenschaft: Zür Begründung einer eigenstandigen Wissenschaft und zur Grundlegung eines autonomen Bereiches ‘lnformationswissenschaften’. “Nachrichten für Dokumentation 22, no. 3: 105–113.

Dietze, Joachim. 1977. “Bibliotkeks- und Informationswissenschaft: Ein Postulat.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 91, no. 9: 411–416.

Dube, Werner. 1971. “Informationswissenschaft – Bibliothekswissenschaft – Informations und Documentationswissenschaft: Bemerkungen zu einer Konzeption von Joseph Koblitz.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 85, no. 6: 336–347.

Fill, Karl. 1965. “Das Ausbildungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation. “Nachrichten für Dokumentation 16, no. 4: 203–208.

Frank, Peter. 1978. Von der systematis Bibliographie zur Documentation. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Fugmann, Robert. 1962. “Ordnung: oberstes Gebot um der Dokumentation.“ Nachrichten für Dokumentation 13, no. 3: 120–132.

Für eine Reform. 1990. “Für eine Reform des Bibliotheks- und Informationswesen und des Bibliotheksverbandes der DDR.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 104, no. 1: 1–3.

Gabriel, Maria. 1962. “Bericht über die 14. Jahresversammlung und Arbeitstagung der Deutschen Gesselschaft für Dokumentation vom 22. Bis 26. Oktober 1962 in Bad Dürkheim an der Weinstrasse.“ Nachrichten für Dokumentation 13, no. 4: 224–232.

Hacker, Rupert. 1989. Bibliothekarisches Grundwissen. 6., völlig neu bearbeitete Auflage. München etc.: Saur.

Hapke, Thomas. 1999. “History of Scholarly Information and Communication: A Review of Selected German Literature.“ Journal of the American Society of Information Science 50: 229–232.

Hapke, Thomas. 2000. “Wilhelm Ostwald’s activities to improve scholarly information and communication seen as part of the bibliographic movement in the first half of the 20th century.“ Science Direct Working Paper No. S1574-0331(04)70360-4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2969383.

Henrichs, Norbert. 1991. “Informationswissenschaft in Düsseldorf.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1062–1072. München et al.: K.G. Saur.

Henrichs, Norbert. 1997. “Einführung in die Informationswissenschaft.“ Norbert Henrichs. Pristupljeno 30. listopada 2023. https://www.cultd.eu/henrichs/v3/3_e.htm.

Hobohm, Hans-Christoph. 2008. “Das Verhältnis zur Dokumentation: Fachinformation in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland.“ U Auf dem Wege in die Informationsgesellschaft: Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, uredili Peter Vodosek i Werner Arnold, 115–134. Wiesbaden: Harrassowitz. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, 43).

Informationsbankensystem. 1971. Das Informationsbankensystem: Vorschläge für die Planung und den Aufbau eines allgemeinen arbeitsteiligen Informationsbankensystems für die Bundesrepublik Deutschland. Band II: Materialband (Gutachten, Empfehlungen, Stellungnahmen). Köln: Carl Heymanns.

Kluth, Rolf. 1970. “Bibliothekswissenschaft als Kommunikationswissenschaft.“ U Bibliothekswissenschaft: Versuch einer Begriffsbestimmung in Referaten und Diskussionen bei dem Kölner Kolloquium (27. – 29. Oktober 1969), uredio Werner Krieg, 109–130. Köln: Greven.

Knoche, Michael. 1989. “Bibliothekswissenschaft als spezielle Informationswissenschaft: Ein Tagungsbericht.“ U Bibliothekswissenschaft als spezielle Informationswissenschaft: Probleme und Perspektiven, erörtert beim Zweiten Kölner Kolloquium (9.–10. Mai 1985) anläßlich des zehnjährigen Bestehens des Lehrstuhls für Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köln. 2. Unveränd. Auflage, uredio Paul Kaegbein, 113–124. Frankfurt u. a. (Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen; 4).

Koblitz, Josef. 1969. “Die Stellung der Bibliothekswissenschaft und der Informations- und Dokumentationswissenschaft in der Informationswissenschaft.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 83, no. 12: 689–752.

Koblitz, Josef. 1977a. “Informations- und Dokumentationswissenschaft im Dienste der Praxis.“ Informatik 24, no. 1: 35–38.

Koblitz, Josef. 1977b. “The Main Features of Information and Documentation Science.“ International Forum on Information and Documentation 2, no. 4: 13–19.

Kögbein, Paul. 1986. Bibliothekswissenschaft als spezielle Informationswissenschaft: Probleme und Perspektiven, erörtert beim Zweiten Kölner Kolloquium (9.–10. Mai 1985) anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lehrstuhls für Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köln. Uredio Paul Kögbein. Frankufrt/aM et al.: Verlag Peter Lang.

Krumholz, Walter. 1970. “Die Situation der socialwissenschaftlichen Dokumentation in der Bundesrepublik Deutschland.“ Nachrichten für Dokumentation 21, no. 6: 256–258.

Krüβ, Hugo Andreas. 1967. “Die Beherrschung des Wissens: Comment on domine le savoir: How to Dominate over Knowledge.“ Nachrichten für Dokumentation 18, no. 5: 153–155.

Kubitschek, Helmut. 1983. “Überlegungengen zur Stellung der Bibliothekswissenschaft im System der Wissenschaften.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 97, no. 8: 339–344.

Kubitschek, Helmut, Friedrich Nestler i Peter Stäber. 1975. “Zu Problemen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Bibliothekswissenschaft und der Informations- und Dokumentationswissenschaft als Hochschuldisziplinen.“ Zentralblatt für Bibliotehekswesen 89, no. 4: 7–33.

Kuhlen, Reiner. 1991. “Lehre und Forschung der Informationssenschaft an der Universität Konstanz.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1073–1099. München etc.: K. G. Saur.

Kuhlen, Rainer. 1995. Informationsmarkt: Chancen und Riziken der Komerzielisirung von Wissen. Konstanz: Universitätsverlag (Schriften zur Informationswissenschaft).

Kuhlen, Rainer i Marc Rittberger. 1998. “Stand und Perspektiven der Informationswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen in Konstanz.“ Proceedings Jahrestagung DGD, 285–301.

Kuhlen, Rainer, Wolfgang Semar i Dietmar Strauch. 2013. Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis. 6. Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur.

Kuhlen, Rainer. 2013. “Information – Informationswissenschaft.“ U Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis. 6. Auflage, uredili Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar i Dietmar Strauch, 1–24. Berlin, Boston: De Gruyter Saur.

Kuhlen, Rainer i Wolfgang Semar. 2023. “Information – ein Konstrukt im Folgen.“ U Grundlagen der Informationswissenschaft. 7. völlig neu gefasste Ausgabe, uredili Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar i Christa Womser-Hacker, 3–26. Berlin: De Gruyter Saur.

Kunz, Werner. 1978. Informationswissenschaft: Stand, Entwicklung und Perspektiven: Förderung im IuD-Programm d. Bundesregierung, uredio Werner Kunz. München; Wien: Oldenbourg Verlag.

Kunz, Werner i Horst W. J. Rittel. 1970. “Entwurfsskizze für ein Forschungsplanungs-Informationssystem (FIS).“ Nachrichten für Dokumentation 21, no. 1: 3–7.

Kunz, Werner i Horst W. J. Rittel. 1972. “Information Science: On the Structure of its Problems.“ Information Storage and Retrieval 8: 95–98.

Kümmel, Christoph. 2014. “Sondersammelgebiete und Fachinformationsdienste.“ U Handbuch Hochschulbibliothekssysteme, uredili Konstanze Söllner i Wiflried Sühl-Strohmenger, 410–420. Berlin: De Gruyter Saur. https://doi.org/10.1515/9783110310092039.

Laisiepen, Klaus, Ernst Lutterbeck i Karl-Heinrich Mayer-Uhlenried. 1972. Grundlagen der parktischen Information und Dokumentation: Eine Einführung. München-Pulach: Verlag Dokumentation.

Lechmann, Heinz. 1964. “Dokumentation und Information als Anliegen der Bundesrepublik Deutschland.“ Nachrichten für Dokumentation 15, no. 4: 157–166.

Leupolt, Martin. 1972. “Zum Gegenstand und Wesen der Informationswissenschaft.“ Informatik 19, no. 5: 7–9.

Leupolt, Martin. 1981. “Information Science: Its Objects and Terminology.“ International Forum on Information & Documentation 6, no. 2: 19–24.

Levie, Françoise., red. 2002. L’homme qui voulait classer le monde = The Man Who Wanted to Classify the World. Brussels: Sofidoc Productions. DVD.

Loughridge, Brendan. 1987. [Prikaz] Journal of Documentation 43, no. 4: 353–354.

Lustig, Gerhard. 1991. “Informationswissenscbaftlicbe lehre und Forschung im Fachgebiet Datenverwaltungssysteme II der Technischen Hochschule Darmstadt.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1054–1061. München et al.: K. G. Saur.

Mihajlov, Aleksandr I., Arkadij I. Černyi i Rudžero S. Giljarevski. 1980. Wissenschaftliche Kommunikation und Informatik. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.

Pietsch, Erich Herman Ernst. 1968. “Dokumentation und Informations auf dem Wege zur Wissenschaft: Inhalt und Wandel der Begriffe.“ Nachrichten für Dokumentation 19, no. 6: 199–207.

Pietsch, Erich Herman Ernst. 1973. “25 Jahre DGD: Mit der Dokumentation in die Informationswissenschaft.“ Nachrichten für Dokumentation 24, no. 4/5: 145–153.

Pritzhorn, Fritz. 1942. “Die Dokumentation und ihre Probleme: Vortrag auf der „Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation vom 21. bis 24. September 1942 in Salzburg.“ Dokumentation und Arbeitstechnik 1942 (November/Dezember), 1–7.

Rauch, Wolf. 1988. Was ist Informationswissenschaft?: akademische Antrittsrede Graz, 26. November 1987. Graz: Verlag Jos. A. Kienreich (Grazer Universitätsreden; 32).

Rauch, Wolf, Reiner Kuhlen, Wolfgang G. Stock, Christian Wolff, Christa Womser-Hacker i Christian Schlögl. 2017. “Significance and Relevance of Information Science in German-language Countries: A Panel Discussion Devoted to the 65th Birthday of Wolf Rauch.“ U Everything Changes, Everything Stays the Same? Understanding information science: Proceedings of the 15th International Symposium of Information Science (ISI 2017), uredili Maria Gäde, Violeta Trkulja i Vivien Petras, 252–263. Glückstadt: Hülsbusch (Schriften zur Informationswissenschaft; 70).

Rauch, Wolf i Christian Schlögl. 2020. “Wolf Stock und die Grazer Informationswissenschaft: Der Wandel einer Wissenschaftsdisziplin in den Jahren der Zusammenarbeit.“ U Faceten von Wolf Stock und ihre Bedeutung für die Indoemationswissenschaft: Festschrift zu Ehren von Wolfgang G. Stock, uredili Isabelle Dorsch, Kaja J. Fietkiewicz, Attilâ Ilhan, Christine Meschede, Tobias Siebenlist, 87–95. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch.

Rickli, Ernst. 1965. “Die Dokumentation in der Schweiz.“ Nachrichten für Dokumentation 16, no. 4: 188–193.

Sauppe, Eberhard. 1985. “Die Entwicklung des Faches Bibliothekswissenschaft seit 1970.“ U Bibliothekswissenschaft als spezielle Informationswissenschaft: Probleme und Perspektiven, erörtert beim Zweiten Kölner Kolloquium (9.-10. Mai 1985) anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lehrstuhls für Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köln, uredio Paul Kaegbaim, 1–19. Frankufrt am Main: Verlag Peter Lang.

Sauppe, Eberhard, 1986. “Vorwort.“ U Bibliothekswissenschaft als spezielle Informationswissenschaft: Probleme und Perspektiven, erörtet beim Zweiten Kölner Kolloquium (9.-10. Mai 1985) anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lehrstuhls für Bibliothekswissenschaft der Universität zu Köln, uredio Paul Kaegbein, VII–IX. Frankufrt am Meine et al.: Verlag Peter Lang.

Schlögl, Christian. 2013. “International Visibility of European and in Particular German-Language Publications in Library and Information Science.“ U Informationswissenschaft zwischen virtueller Infrastruktur und materiellen Lebenswelten = Information Science between Virtual Infrastructure and Material Lifeworlds: Proceedings des 13. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2013), Potsdam, 19. bis 22. März 2013., uredio Hans Christoph Hobohm, 50–62. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch.

Schober, Hans-Werner i Gernot Wersig. 1968. “Informations- und Dokumentationswissenschaft: Ein Discussionsbeitrag und theoretischer Ausblick.“ Nachrichten für Dokumentation 19, no. 4: 116–126.

Schwarz, Gerhard. 1977. “Bibliothekswissenschaft und Informations- und Dokumentationswissenschaft als Hochschuldisziplinen.“ U Entwicklungsprobleme der Bibliothekswissenschaft als Informations- und Dokumentationswissenschaft als Hochschuldisziplinen: aus Anlass des 20jährigen Bestehens des Institutes für Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche Information der Humbolt-Universität zu Berlin 4 und 5 November 1975, 35–39. Berlin: Humboldt-Universität.

Seeger, Thomas. 1991. “Zum Stand der Professionalisierung: Ausbildung und Beruf.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1025–1041. München etc.: K. G. Saur.

Sonntag, Lothar. 1983. “Theoretisches ‘Versagen’ einer Wissenschaftsdisciplin?.“ Zentralblatt für Bibliothekswesen 97, no. 9: 389–393.

Stock, Mechtild i Wolfgang G. Stock. 2012. “Was ist Informationswissenschaft?.“ U Informationswissenschaft: Begegnugen mit Rolf Rauch, uredili Otto Petrovic, Gerhard Reichmann, Christian Schlögl, 389–407. Wien: Böhlau.

Stock, Wolfgang G. 2016. “Norbert Henrichs (1935–2016): Pionier der Informations-wissenschaft in Deutschland.“ NFD Information-Wissenschaft und Praxis 67, no. 4: 257–268.

Wersig, Gernot. 1971. Information – Komunikation – Dokumentation. München, Berlin: Verlag Dokumentation.

Wersig, Gernot. 1991a. “Informationswissenschaft an der Freien Universität Berlin.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1043–1053. München et al.: K.G. Saur.

Wersig, Gernot. 1991b. “Lokalisation und Gliederung der Informationswissenschaft.“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder,

Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1108–1121. München et al.: K.G. Saur.

Wersig, Gernot i Ulrich Neveling. 1975. “The Phenomena of Interest to Information Science.“ Information Scientist 9 (December): 127–140.

Wersig, Gernot, i Karl-Heinrich Meyer-Uhlenried. 1970. “Versuche zur Terminologie in der Dokumentation III: Dokumentation.“ Nachrichten für Dokumentation 22, no. 1: 14–19.

Womser-Hacker, Christa. 2000. “Informationswissenschaft und Internationales Informationsmanagement.“ U Auf dem Weg zur Informationskultur. Wa (h) re Information? Festschrift for Norbert Henrichs, uredio Thoams A. Schröder, 197–207. Düsseldorf: Verl. d. Universitäts-u. Landesbibliothek Düsseldorf.

Zimmermann, Harald H. 1991. “Informationswissenschaft an der Universität des Saarlandes (,,Saarbrücker Modell’’).“ U Grundlagen der praktischen Information: Ein Handbuch zur Einführunq in die fachliche Informationsarbeit. 3. Völlig neu gefaßte Ausgabe, uredili Marianne Buder, Werner Rehfeld i Thomas Seeger, 1100–1107. München et al.: K.G. Saur.

Preuzimanja

Objavljeno

31.12.2023.

Kako citirati

“Prilozi Za Povijest Dokumentalistike I Informacijske Znanosti: Pogled Na Razvoj Dokumentalistike I Informacijske Znanosti U 20. Stoljeću U Zemljama njemačkog Govornog područja”. 2023. Libellarium: časopis Za istraživanja U području Informacijskih I Srodnih Znanosti 14 (2): 3-36. https://doi.org/10.15291/libellarium.4206.