Zaštita kulturne baštine u ratnim i poslijeratnim uvjetima 1990-ih

primjer Znanstvene knjižnice u Dubrovniku

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.15291/libellarium.4215

Ključne riječi:

Dubrovačke knjižnice, krizni menadžment, kulturna baština, preventivna zaštita, rat

Sažetak

Cilj. Cilj rada je prikazati aktivnosti koje su Dubrovačke knjižnice poduzele za vrijeme i nakon Domovinskog rata kako bi zaštitile svoje baštinske zbirke. Drugi je cilj iznijeti planove u slučaju budućih nepogoda, kao i usporediti uvjete, resurse i opremu dostupne 1990-tih godina i danas.

Pristup/metodologija. Rad se temelji na primarnim izvorima, uključujući svjedočanstva iz prve ruke bivše ravnateljice Mirjane Urban i ostalih djelatnika knjižnice te sekundarnim izvorima kao što su službeno izvješće konzervatorice za papir iz Državnog arhiva u Zagrebu
koja je provela inspekciju evakuiranih knjiga in situ. Ostali izvori su novinski članci, knjige, službeni dokumenti, doktorske disertacije, fotografije, plan mjera za slučaj opasnosti i drugi. Istraživanje je uključivalo suradnju između knjižničarske i restauratorske struke, kao i pronalaženje, skeniranje i arhiviranje vrijednih povijesnih knjižničnih dokumenata.

Rezultati. Rad uspoređuje zaštitu i brigu za baštinske zbirke u tadašnjim ratnim uvjetima s današnjom situacijom te kroz usporedbu i prezentaciju Plana za slučaj opasnosti iz 2020.
godine nudi moguća rješenja za buduće izvanredne situacije i načine kako unaprijediti rad u kriznim uvjetima.

Originalnost/Vrijednost. Rad daje pregled tridesetogodišnjeg procesa zaštite baštinskih zbirki iz perspektive knjižničara i konzervatora-restauratora. Iskustvo Znanstvene knjižnice Dubrovnik u ekstremnim uvjetima ratnog razaranja i način na koji su novi ljudski, financijski i tehnološki resursi kasnije pomogli nadoknaditi štetu trebalo bi drugim ustanovama poslužiti kao primjer iz prakse kriznog menadžmenta i preventivne zaštite te spriječiti slične događaje.

Reference

Alten, Helen. 1999. “Temperature and Relative Humidity. How Temperature and Relative Humidity Affect Collection Deterioration Rates.” Collections Caretaker 2, no. 2 (Fall). https://www.collectioncare.org/pubs/v2n2p1.html.

Aparac-Gazivoda, Tatjana, and Dragutin Katalenac, eds. 1993. Wounded Libraries in Croatia. Zagreb: Croatian library association.

Baer, Norbert S. and Margaret Holben Ellis. 1988. “Conservation Notes: On Thymol Fumigation.” International Journal of Museum Management and Curatorship 7, no. 2: 185-188.

Bijelić, Gabrijela. 1995. “Nema vremena za čekanje: Knjižni fundus Znanstvene knjižnice izložene propadanju: Spomenički fond u trezorima banke.”Slobodna Dalmacija, January 14, 1995. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/view-Page/?pv_page_id=699647.

Bijelić, Gabrijela. 1998. “Ragusina u Skočibuhi.” Slobodna Dalmacija, August 20, 1998. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/viewPage/?pv_page_id=804013.

Bogdanović, Jelena. n.d. “Povijest Dubrovačkih knjižnica.“ Dubrovačke knjižnice. Accessed July 4, 2023. https://www.dkd.hr/o-knjiznici/povijest.

Brailo, Nensi. “Librocide: Destruction of Libraries in Croatia 1991-1995.” Master’s Theses, San Jose State University, 1998. https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/1688.

Chapman, Patricia. 1990. Guidelines on Preservation and Conservation Policies in the Archives and Libraries Heritage. Paris: UNESCO.

Dubrovačke knjižnice. n.d. “Palača Bassegli-Kaboga.” Accessed July 26, 2023. https://znanstvena.dkd.hr/o-knjiznici/palaca-bassegli-kaboga.

Dubrovačke biblioteke. 1992a. Zapisnik o izvršenoj evakuaciji trezorske sobe NČB Dbk u vremenu od 9. do 15.07.1992. Dubrovnik, Dubrovačke biblioteke. Unpublished manuscript.

Dubrovačke biblioteke. 1992b. Zapisnik o evakuaciji fonda “STARA RAGUSINA”, dana 9., 10., 11. i 12. srpnja 1992. godine. Unpublished manuscript.

Fire Trace International. n.d. “FM-200™ Fire Suppression Systems.” Accessed 29 October, 2023. https://www.firetrace.com/en/fm-200.

Gustin, Olivija. 1998. “Kada je u srpnju 1992. … .” Unpublished newspaper article.

Hoel, Ivar A. L. 1998. “Standards for Permanent Paper.” 64th IFLA General Conference August 16 – August 21, 1998. http://archive.ifla.org/IV/ifla64/115-114e.htm.

ICOM-CC. 2008. Resolution Adopted by the ICOM-CC Membership at the 15th Triennial Conference, New Delhi, 22-26 September 2008. Terminology to Characterize the Conservation of Tangible Cultural Heritage. New Delhi. https://www.iccrom.org/sites/

default/files/2022-02/icom_cc_resolution_on_terminology_english.pdf.

IFLA. n.d. Document Storage Mode. Preservation and Conservation (PAC) Programme. https://www.ifla.org/document-storage-mode/.

Jerinić, Mato. 1998. “Plijesan pojela blago.” Slobodna Dalmacija, 23. lipnja 1998. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/viewPage/?pv_page_id=798078.

Jerinić, Mato. 1992. “Spašene knjige nakon razaranja dvorca Skočibuha.” Slobodna Dalmacija, 23. lipnja 1992. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/view-Page/?pv_page_id=535182.

Laszlo, Želimir i Dragojević, Andreja. 2010. Priručnik preventivne zaštita umjetnina na papiru. Zagreb: Crescat.

Marunić, Anet. 1993. “Knjižno blago u trezorima.” Slobodna Dalmacija, 22. rujna 1993. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/viewPage/?pv_page_id=647886.

Mesarić-Žabčić, Rebeka. 2009. “Posljedice Domovinskog rata: Primjer Dubrovačko-neretvanske županije.” U Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata, uredili Dražen Živić, Ivana Žebec, 165-177. Zagreb – Vukovar: Institut Ivo Pilar.

Mikuličin, Ivana. 1998. “Zbirka Ragusina – od knjiga samo prah?”. Slobodna Dalmacija, 29. srpnja 1998. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/view-Page/?pv_page_id=802084.

Mušnjak, Tatjana. 1998. Izvješće o stanju zbirke Ragusina Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik. Unpublished manuscript.

National Center for Biotechnology Information. 2023. “PubChem. Compound Summary. Thymol.” National Library of Medicine. Accessed July 12, 2023. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Thymol.

Orlić, Marijan. 1992. Zapisnik o evakuaciji fonda “Stara Ragusina” dana 9., 10., 11. i 12. srpnja 1992. Unpublished manuscript.

Peko, Paulina. 1997. “Znanstvena knjižnica u palači.” Slobodna Dalmacija, 17. srpnja 1997. https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pvpages/viewPage/?pv_page_id=765105.

Republika Hrvatska Ministarstvo kulture i medija. n.d. Pretraživanje Registra kulturnih dobara: Ljetnjikovac Stjepanović-Skočibuha, Lista zaštićenih kulturnih dobara, Z-5512. Accessed January 5, 2024.https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-5512.

Regionalni zavod za zaštita spomenika kulture Split. 1989. Rješenje br. 17/9-89 (18. srpnja 1989). Split, 1989, typescript.

Seferović, Sonja. 1992. “Dan D za knjižnice.” Dubrovački vjesnik, 20. lipnja 1992.

Seferović, Sonja. 1998. “Raguzina ponovno na svjetlu dana.” Dubrovački vjesnik, 29. kolovoza 1998.

Suton, Ante. 2020. Plan mjera za slučaj opasnosti. Zagreb: Tehnoekspert d.o.o.

Šapro-Ficović, Marica. “Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu: studija slučaja: Hrvatska 1991/1995. godine.” Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 2012.

UNESCO World Heritage Collection. n.d. “Old City of Dubrovnik.” Accessed July 10, 2023. http://whc.unesco.org/en/list/95/.

Urban, Mirjana. 1992. “Znanstvena knjižnica Dubrovnik: dan poslije.” Vjesnik bibliotekara Hrvatske 35, no. 3-4: 94-97.

Urban, Mirjana. 2021. Prva javna knjižnica u Dubrovniku s posebnim osvrtom na razdoblje od 1985. do 2000. Unpublished manuscript.

Vokić, Denis. 2007. Preventivno konzerviranje slika, polikromiranog drva i mješovitih zbirki. Zagreb: K-R Centar: Hrvatsko restauratorsko društvo: Udruga Gradine i godine.

Preuzimanja

Objavljeno

31.12.2023.

Kako citirati

“Zaštita Kulturne baštine U Ratnim I Poslijeratnim Uvjetima 1990-Ih: Primjer Znanstvene knjižnice U Dubrovniku”. 2023. Libellarium: časopis Za istraživanja U području Informacijskih I Srodnih Znanosti 14 (2): 81-103. https://doi.org/10.15291/libellarium.4215.