Informacije za autore

Jeste li zainteresirani za ustupanje vlastitog priloga ovome časopisu? Preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu u poveznici izdavačke politike časopisa i sadržaja pojedinih rubrika, kao i Smjernice za autore. Autori se moraju registrirati prije nego mogu prijaviti svoj prilog, ili ako su već registrirani kao korisnici se jednostavno prijaviti i početi s procesom prijave priloga u 5 koraka.' u 'Autori se moraju registrirati da bi mogli objaviti svoj prilog, ili ako su već registrirani kao korisnici mogu se jednostavno prijaviti i početi s postupkom prijave priloga u 5 koraka.