Contact

Odjel za talijanistiku, Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
23000 Zadar
Hrvatska

Principal Contact

Iva Grgić Maroević

Support Contact

Marta Ivanović