Hrvatski | English

Izjava o zaštiti privatnosti

Uvodno

Morepress je mrežna izdavačka platforma koja se temelji na dva sustava otvorenog koda koja razvija Public Knowledge Project, neprofitna istraživačka organizacija iz Kanade. Navedena dva sustava koja Morepress koristi su:

S obzirom na njihovu prirodu otvorenog koda, navedeni sustavi su prilagođeni kako bi odgovarali potrebama Sveučilišta u Zadru. Takve prilagodbe većinom su estetske naravi, ali postoji i određeni niz pozadinskih promjena. Cjelokupan kod (što ne uključuje podatke spremljene u sustav) dostupan je na GitHub-u.

Prednost korištenja sustava otvorenog koda jest da posjetitelji i korisnici sustava uvijek mogu znati na koji način isti funkcionira i kako sprema njihove podatke. U ovoj Izjavi, detaljno će se opisati način na koji se postupa s korisničkim podacima na platformi Morepress.

Ukratko

Morepress implementira isključivo softvere otvorenog kôda te je i sam otvorenog kôda.

Posjetitelji

Neregistrirani posjetitelji platforme (u daljnjem tekstu posjetitelji) ostavljaju na platformi niz podataka. Podaci koje Morepress prikuplja o posjetiteljima su:

 • vrijeme posjeta
 • trajanje posjeta
 • pregledane stranice
 • država posjetitelja
 • vrsta uređaja posjetitelja (npr. stolno računalo, smartphone, itd.)
 • razlučivost uređaja posjetitelja
 • stranica s koje je posjetitelj došao na Morepress (preko poveznice)
 • preglednik posjetitelja (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, itd.)
 • operacijski sustav posjetitelja (npr. Windows, Linux, iOS, itd.)
 • dodaci i ekstenzije instalirani u pregledniku posjetitelja (npr. Flash, Java, itd.)

Kako bi pratio svaki sljedeći posjet posjetitelja, Morepress dodjeljuje kolačić te sakuplja već navedene podatke prilikom svakog sljedećeg posjeta.

Prikupljeni podaci služe prvenstveno za izradu statistike te za daljnji razvoj platforme. Primjerice, ukoliko primjetimo da većina posjetitelja ima ekran razlučivosti 1920x1080 piksela, funkcionalnost i dizajn stranice prilagodit ćemo navedenoj razlučivosti.

Za prikupljanje podataka o posjetiteljima koristimo Matomo, softver otvorenog kôda, čiji je kôd dostupan na GitHub-u.


Podaci o posjetiteljima spremljeni su na poslužitelju Sveučilišta u Zadru, dok se sigurnosne kopije spremaju na poslužitelju Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu. (vidi poglavlje Sigurnosne kopije za detalje)

Morepress poštuje Do-Not-Track proceduru ukoliko je posjetitelj omogući u svom pregledniku.

Ukratko

Morepress prikuplja niz podataka o posjetiteljima za potrebe izrade statistike i daljnjeg razvoja platforme. Prikupljanje Vaših podataka možete isključiti.

Kolačići

Morepress koristi isključivo vlastite kolačiće, odnosno ne koristi kolačiće trećih strana (third-party cookies). Osim već spomenutog Matomo kolačića, koriste se i Open Journal System i Open Monograph Press kolačići koji prate korisničku sesiju. Oni služe za poboljšavanje iskustva posjetitelja i registriranih korisnika. Kolačići korisničke sesije pamte status prijave u sustav, odabir jezika sučelja, i sl.

Ukrako

Morepress ne koristi kolačiće trećih strana.

Sustav sigurnosnih kopija

U prirodi je izdavaštva, ali i javnih visokoškolskih ustanova, da osiguraju pohranu svih sadržaja koje institucija proizvodi. U skladu s time, platforma Morepress implementira niz postupaka izrade sigurnosnih kopija. Baze podataka posjetitelja i registriranih korisnika kopiraju se na dnevnoj i tjednoj bazi na virtualni poslužitelj Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu. Svi podaci koji se kopiraju na navedeni poslužitelj kriptirani su 2048-bitnim RSA (Rivest–Shamir–Adleman) parom ključeva.

Podaci se povremeno spremaju i na fizički medij te na udaljeni virtualni poslužitelj u Frankfurtu u vlasništvu DigitalOcean, Inc. Podaci kopirani na navedene poslužitelje također su kriptirani već spomenutom metodom.

Ukratko

Morepress sprema sigurnosne kopije Vaših podataka na udaljene poslužitelje i fizičke medije. Sve sigurnosne kopije snažno su kriptirane.

Registrirani korisnici

Osim što je mrežno mjesto na kojem je moguće pregledavati izdavačku produkciju Sveučilišta u Zadru, Morepress služi i kao platforma za većinu izdavačkih postupaka. U Morepress-u je tako moguće provoditi postupke zaprimanja radova, recenziranja radova, uređivanja brojeva i svezaka, i sl. Kako bi omogućio takve postupke, Morepress dopušta registraciju korisnika. Registrirani korisnik može imati jednu ili više uloga:

 • Čitatelj
 • Autor
 • Recenzent
 • Administrator pretplate
 • Urednik
 • Urednik rubrike
 • Glavni urednik

Kako bi se njegov identitet mogao jedinstveno utvrditi te kako ne bi došlo do povrede identiteta, korisnik prilikom registracije obvezno mora ostaviti sljedeće podatke:

 • Ime
 • Prezime
 • Korisničko ime
 • Lozinku
 • Adresu e-pošte
 • Jezik sučelja

Ostali podaci koje korisnik može, ali nije obvezan ostaviti su:

 • Naslov (npr. dr. sc., mr. sc., itd.)
 • Srednje ime
 • Spol
 • Inicijali
 • Ustanova (afilijacija)
 • Signatura (potpis)
 • ORCID identifikator*
 • URL osobnog mrežnog mjesta
 • Telefon
 • Fax
 • Recenzentski interesi
 • Adresa
 • Država
 • Biografski podaci

*ORCID jedinstveno identificira autora. Morepress nema kontrolu nad podacima sačuvanim u ORCID bazi podataka jer su takvi podaci u ingerenciji autora koji je vlastitom voljom napravio ORCID identifikator. Stoga treba imati na umu da bi, ukoliko autor ostavi svoj ORCID u Morepress-u, posjetitelji i čitatelji mogli preko njega doći do dodatnih podataka o autoru koje isti nije ostavio u Morepress-u (npr. ustanove, države, radova napisanih u drugim časopisima, itd.)

Za uloge čitatelja, recenzenta te administratora pretplate, navedeni podaci vidljivi su samo glavnim urednicima časopisa te administratorima platforme. Za uloge autora, urednika, urednika rubrike te glavnog urednika, zbog prirode njihova posla, moguće je da svi podaci koje su ostavili budu javno vidljivi (osim lozinke).

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku svoje podatke promijeniti (osim korisničkog imena i adrese e-pošte) i brisati neobvezne podatke. U tom kontekstu, registrirani korisnici mogu svoje identificirajuće podatke (poput imena i prezimena) u svakom trenutku i anonimizirati. Preporučamo, međutim, da podaci autora, recenzenata i urednika ostanu pravilni i ažurni kako bi Sveučilište moglo neometano obavljati izdavačke postupke te kako se ne bi narušila znanstvena produkcija i vjerodostojnost Sveučilišta. Registrirani korisnici, osim uvida u osobne podatke koji se o njima spremaju, mogu i obrisati svoj korisnički račun slanjem zahtjeva za brisanjem na adresu e-pošte morepress@unizd.hr (zahtjev za brisanjem mora se poslati s adrese e-pošte koju je korisnik koristio za izradu korisničkog računa).

Kako je u znanstvenom izdavaštvu iznimno važno da znanstveno-istraživački radovi budu vidljivi cjelokupnoj znanstvenoj zajednici, takvi radovi se često izvoze u niz repozitorija, portala i baza podataka (npr. Hrčak, DOAJ, Crossref, itd.). Osim samih radova, izvoze se, naravno, i podaci o autorima. Morepress neće odgovarati za podatke koji su izvezeni u takva mrežna mjesta, iako su izvorno napravljeni na Morepress-u. U nekim slučajevima, poput Crossref baze, promjena ili pseudonimizacija podataka bit će moguća, dok će se u drugim slučajevima autor članka morati direktno obratiti spornim mrežnim mjestima.

Kako je Morepress platforma otvorenog pristupa, tehnički je moguće da bilo koji agregat ili prikupljač mrežnih stranica ili znanstvenih radova "pokupi" podatke o autorima.

Registrirani korisnici s ulogom autora stoga su najviše izloženi u kontekstu ustupanja vlastitih podataka. Ipak, smatramo kako je autorima znanstvenih radova u interesu da njihovi radovi budu vidljivi i citirani te stoga preporučamo da autori ostave što je više moguće podataka. Podaci poput ORCID identifikatora ili podatka o ustanovi znatno poboljšavaju cjelokupni dojam znanstvenog rada te informiraju čitatelja o prijašnjem iskustvu autora u području kojim se bavi znanstveni rad.

Ukratko

Registrirani korisnici imaju kontrolu nad vlastitim podacima na Morepress-u. Podaci autora mogu biti izvezeni u znanstvene repozitorije ili baze podataka.

Neregistrirani autori

Prilikom prvog unosa znanstvenih radova (brojeva objavljenih prije pokretanja Morepress-a) u sustav OJS, unijeli smo određene podatke o autorima navedenih radova. Uneseni podaci uvijek su bili dostupni javno, pa je najčešće riječ o imenu, prezimenu i ustanovi. Adrese e-pošte nikada nisu bile unesene. Autori navedenih radova stoga nisu registrirani korisnici, ali njihovi podaci svejedno su vidljivi na platformi, pa ih se može smatrati neregistriranim autorima (u daljnjem tekstu).

Neregistrirani autori također imaju sva prava uvida i upravljanja svojim podacima (iako ih nisu sami ostavili na platformi). S obzirom da nisu u mogućnosti prijaviti se u sustav i samostalno mijenjati svoje podatke, isto mogu učiniti kontaktiranjem administratora platforme na morepress@unizd.hr koji će to učiniti za njih. Navedeno vrijedi i za anonimizaciju podataka i pseudonimizaciju podataka.

Administratori platforme mogu ih i registrirati u sustav te im dodijeliti navedene podatke kako bi sami mogli upravljati njima. Ukoliko su se već registrirali u sustav, administratori mogu dodijeliti navedene podatke kako bi autori sami mogli upravljati njima.

Ukratko

Autori čije smo podatke sami unijeli u sustav mogu nas kontaktirati kako bi upravljali svojim podacima.

Dodatno

Koliko dugo čuvamo podatke

Osobni podaci uneseni u Morepress nemaju određeni rok nakon kojih se brišu, sukladno uvodnoj izjavi 65 i članku 17, stavku 3 Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o zaštiti osobnih podataka, člancima 6 i 7. U većini slučajeva, Sveučilište će podatke držati koliko god je vremenski u mogućnosti to raditi. Razlog tomu je držanje konzistentnosti, vjerodostojnosti i ispravnosti znanstvene produkcije Sveučilišta. Detaljni prikupljeni podaci o posjetiteljima (opisani u poglavlju Posjetitelji) čuvat će se unazad pet godina. Podaci o posjetiteljima stariji od pet godina bit će samo općeniti i anonimni (npr. broj posjeta po mjesecima, statistika uređaja, i sl.) dok će se detaljni podaci vezani uz kolačiće i specfični put posjetitelja brisati.

Ukratko

Podaci registriranih korisnika čuvaju se neograničeno dugo. Podaci o posjetiteljima čuvaju se 5 godina.

Ustupanje podataka autoritetima

Na zahtjev suda, Sveučilište može ustupiti podatke vezane uz zahtjev, osobne i ostale, sačuvane na Morepress platformi.

Povreda osobnih podataka

U slučaju sigurnosnog propusta u kojem je došlo do povrede osobnih podataka na Morepress-u, Sveučilište u Zadru će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvjestiti nadzorno tijelo.

U kojem slučaju mijenjamo podatke

Administratori Morepress-a zadržavaju pravo promjene (većinom ispravljanja) osobnih podataka, posebice podataka autora, ukoliko utvrde da su isti pogrešni, zastarjeli ili sl. Promjenu neispravnih osobnih podataka administratori Morepress-a će vršiti ukoliko utvrde da je to nužno za zadržavanje konzistentnosti, vjerodostojnosti i ispravnosti platforme.