Arheološki nalazi dekorativno-funkcionalnih elemenata obuće iz kasnoga srednjeg vijeka u Kaštelima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tonči Burić

Sažetak

Autor analizira nalaze dijelova gotičke nošnje na području Kaštela, koji su otkriveni tijekom recentnih istraživanja srednjovjekovnih grobalja na tom prostoru u zadnja dva desetljeća, a koji se odnose na primjerke koji uz utilitarni imaju i dekorativni karakter. Sustavnim iskopavanjima dvaju grobalja otkriveno je više takvih predmeta, od kojih dio in situ, što je omogućilo precizniju funkcionalnu determinaciju istih, te putem stilsko-tipoloških paralela utvrđivanje istih vrsta predmeta i među dislociranim nalazima u grobovima s višekratnim ukopima, kao i paralele u grobljima susjednih područja u srednjoj Dalmaciji. Radi se o župskim grobljima razvijenoga i kasnog srednjeg vijeka, koji su nastali oko predromaničkih crkava sv. Jurja od Putalja i sv. Jurja od Raduna. Uz razne kopče koje su prišivane na odjeću, po prvi put su otkrivene i kopče za cipele i to u dvije tipološke inačice.

Downloads

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Burić, Tonči. 2010. „Arheološki Nalazi Dekorativno-Funkcionalnih Elemenata obuće Iz Kasnoga Srednjeg Vijeka U Kaštelima“. Archaeologia Adriatica 4 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.1033.
Rubrika
Izvorni znanstveni članak