Prilog poznavanju prapovijesti Dugog Otoka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Martina Čelhar

Sažetak

U radu se analizira slučajno otkriveni bogati ženski pokop na položaju Zdrakovac između Malog i Velog jezera kod Žmana na Dugom otoku. Na osnovu tipološke analize materijala grob pripada željeznom dobu, odnosno 5. st. pr. Kr. Pretpostavlja se postojanje nekropole koja je pripadala ili povremeno naseljenoj gradini Zarubinjak ili možda naselju bez gradinskih svojstava s vidljivim ostatcima suhozidnih kućica na padinama grebena Zdrakovac.

Downloads

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Čelhar, Martina. 2009. „Prilog Poznavanju Prapovijesti Dugog Otoka“. Archaeologia Adriatica 3 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.1072.
Broj časopisa
Rubrika
Izvorni znanstveni članak