Rudolf Desselbruner: tiskar, nakladnik i urednik – prvi dio

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Josip Luzer
Srećko Jelušić

Sažetak

Cilj. Rad se bavi životom i djelom tiskara, nakladnika i urednika, Rudolfa Desselbrunnera (Graz 1851. ‒ Gradačac 1931.) i njegovim tiskovinama: Galeb, Vragoljan i Kvarner koje je izdavao u Bakru, a tek nekoliko brojeva na Sušaku. To razdoblje s prekidima obuhvaća vrijeme od 1878. do 1892.  Rad je podijeljen u dva dijela zbog opsežnih saznanja i dosad nepoznatih detalja iz života i djelovanja nakladničke ostavštine R. Desselbrunnera. U prvome dijelu ovoga rada cilj je bio hrvatskoj stručnoj javnosti predstaviti gotovo nepoznatog tiskara i nakladnika, Austrijanca oženjenog Hrvaticom, koji se saživio sa svojom novom domovinom Hrvatskom, prihvatio i dosljedno promicao pravaške ideje boreći se tiskanom riječju za slobodu tiska i za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. U drugome dijelu rada upoznajemo čitatelje s tri lista koja je Desselbrunner tiskao, bio im nakladnik i uglavnom ih sam uređivao. Time smo nastojali olakšati pretraživanje i korištenje odabranih članaka radi novih znanstvenih spoznaja o tiskarstvu te praćenja društvenih i političkih događaja u Hrvatskom primorju u drugoj polovici 19. stoljeća.


Metodologija. Da bi postigli najvažnije zacrtane ciljeve, autori su pročitali i analizirali sve dostupne radove u kojima se spominje Rudolf Desselbrunner koristeći se pritom povijesno- deskriptivnom metodom te člancima svih brojeva spomenutih listova, izdvojivši pritom ukupno njih 245 kao reprezentativni uzorak. Potom su ih obradili metodom sadržajne analize.


Rezultati. Ovim radom ostvarena su tri značajna rezultata. Prvo, omogućen je uvid u dostupne detalje iz života i djelovanja R. Desselbrunnera kao i u sadržaj članaka i njihovo lako pretraživanje, čime je znatno olakšano daljnje istraživanje informacijskim znanstvenicima, povjesničarima, etnolozima i dijalektolozima. Drugo, dokazano je da je Desselbrunner zaslužan za promicanje građanskih sloboda, slobode tiska i govora kao i etabliranje kulture dijaloga. Treći je rezultat ovoga rada dokaz da je na lokalnoj razini u svojim tiskovinama trajno zabilježio brojne društvene događaje u gradu Bakru i okolici, ponudivši tako dopunske izvore za pisanje lokalne povijesti.


Originalnost. Originalnost rada prepoznaje se kroz obradu arhivskoga gradiva, a može se iščitati i iz pristupa obradi članaka koji nije zamijećen ni kod pisanja o većim riječkim pa ni hrvatskim starim novinama.


Ključne riječi: Rudolf Desselbrunner – nakladnik, Rudolf Desselbrunner – tiskar, Rudolf Desselbrunner – urednik, tiskarstvo – Hrvatska, 19. stoljeće, Bakar – 19. stoljeće

##plugins.generic.usageStats.downloads##

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Rubrika
Članci

Citati

Antić, Vinko. 1962. „Tiskarstvo u Senju u 19. i 20. stoljeću.“, Riječka revija 11, br. 3-4: 81-86.

Balota, Mate. 1954. Puna je Pula. Zagreb: Zora.

Cazi, Josip. 1957. Prva radnička društva u Hrvatskoj (1860–1880). Zagreb: Savez sindikata Jugoslavije, Republičko vijeće za Hrvatsku.

Cvjetković, Niko, st. 2000. „Gradska limena glazba Bakar (od 1879. do 1987.).“ U Bakarski zbornik, Kolo monografija, sv. 6, uredio Boris Petković, 5-122. Bakar: Grad Bakar.

Čabrian, Olga. 1993. „Desselbrunner, Rudolf.“ U Hrvatski biografski leksikon, sv. III (Č-Đ). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Došen, Antonia. 2013. „Gospić u lokalnim novinama (Ličanin, Hrvat, Srbin, Starčevićanac) na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.“ Časopis za suvremenu povijest 2: 327-44.

Gudac, Milanka. 2012. „Primorska tiskara i izdavaštvo.“ U Zbornik Kraljevice, uredila Radmila Toić, 171-77. Kraljevica: Grad Kraljevica; Udruga u kulturi „Stol“.

Horvat, Josip. 2003. Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939. Zagreb: Golden marketing; Tehnička knjiga.

Jindra, Ivan, ur. 1974. 125. obljetnica pomorskog školstva u Bakru. Rijeka: Pomorski školski centar.

Lukežić, Irvin i Sanja Zubčić, ur. 2020. Tragovi građanske kulture. Zbornik radova s kolokvija „Riječka građanska kultura 19. stoljeća“. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.

Luzer, Josip. 2018a. Statuti i pravilnici u gradu Bakru. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci i Ogranak Matice hrvatske u Rijeci.

Luzer, Josip, 2018b. „Bakarska toponimija.“ U Bakarski zbornik, Kolo monografija, sv. 5, uredio Boris Petković, 5-287, Bakar: Grad Bakar.

Marochino, Ivo. 1978. Grad Bakar kroz vijekove. Bakar: Gradski muzej Bakar.

Oštrić, Vlado. 1979. „O početcima radničkog pokreta u Senju (1874.-1914.).“ U: Senjski zbornik, uredio Miroslav Glavičić, 5-38. Senj: Gradski muzej Senj.

Pejanović, Đorđe. 1951. Štamparije u Bosni i Hercegovini, 1529–1951. Sarajevo: Svjetlost.

Petković, Boris, ur. 2013. Narodne knjižnice i čitaonice u Bakru od 19. stoljeća: izvorišta Gradske knjižnice Bakar, Bakar: Grad Bakar; Gradska knjižnica.

Petković, Boris, ur. 2015. Bakarski zbornik 14, Bakar: Grad Bakar.

Plovanić, Mladen. 2012. „Primorska tiskara i list Primorac u Kraljevici 1873.-1878.“ U Zbornik Kraljevice, uredila Radmila Toić, 101-19. Kraljevica: Grad Kraljevica: Udruga u kulturi „Stol“.

Rašidbegović, Amra. 1997. „Pregled privatnih štamparija u Sarajevu 1884-1918.“ Bosniaca 2: 68-73.

„Rudolf Desselbrunner: Smrt starog grafičkog radnika i narodnog borca: Nekrolog.“ Hrvatski list 12, br. 256 (27. rujna 1931): 13.

Stanić, Božidar. 2000. 130 godina Sindikata grafičara Hrvatske (1870-2000). Zagreb: Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Spomen knjiga. 1940. Spomen knjiga 1870-1940, o djelovanju tipografske odnosno grafičke organizacije u Zagrebu. Zagreb: Savezna organizacija Saveza grafičkih radnika-ca u Zagrebu.

Spomenica. 1898. Spomenica o 25-godišnjem djelovanju I. Zagrebačkog radničkog društva za podupiranje i naobrazbu svojih članova 1873-1898. Zagreb: I. Zagrebačko radničko društvo.

Strčić, Petar. 1968. „Novinstvo Hrvata u Istri do 1947. godine.“ Istarski mozaik 6, br. 5: 210-34.

Šupraha-Perišić, Milka. 2013. „Od Casina do Gradske knjižnice Bakar 1833.-2007.“ U Narodne knjižnice i čitaonice u Bakru od 19. stoljeća: izvorišta Gradske knjižnice Bakar, uredio Boris Petković, 35-55. Bakar: Grad Bakar; Gradska knjižnica Bakar.

Toić, Radmila, ur. 2012. Zbornik Kraljevice. Kraljevica: Grad Kraljevica; Udruga u kulturi „Stol“.

Turkalj, Jasna. 2000. „Pravaško humorističko-satirički listovi kao prenositelji političkih poruka 80-tih godina 19. stoljeća.“ Časopis za suvremenu povijest 32, br. 3: 463-472

Veselinović, Velimir. 2018. „Pregled razvoja pravaške ideologije i politike.“ Časopis za suvremenu povijest 3: 583-621.

ARHIVSKI IZVORI

Hrvatski državni arhiv, HR-HDA 1243, inv. br. 01707-01722, kutija 31.

Državni arhiv u Rijeci, HR-DARI-21, spis 1121/1880. Rudolf Desselbrunner, vlasnik tiskare u Bakru, obavještava da će izdavati politički list „Preporod“.

MREŽNI IZVORI

List Galeb – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 11. 7. 2020. http://dnc.nsk.hr/newspapers/LibraryTitle.aspx?id=26783A10-05F4-4AD0-9D08-C0C0BEDA0076.

List Vragoljan – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 23. 10. 2020. http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=b5e9f095-5308-4aa3-8c00-5600b384022f#.

List Kvarner – Stare hrvatske novine, portal digitaliziranih novina. Pristupljeno 8. 1. 2020. http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=6f1a1e67-f8aa-4c19-8b16-18f18bbc2b5b&y=1884&m=10&d=15#.