Metapodatkovni standardi za opis građe Kongresne knjižnice

Autor(i)

  • Bernarda Bošnjak Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
  • Boris Bosančić Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

DOI:

https://doi.org/10.15291/libellarium.4217

Ključne riječi:

Kongresna knjižnica, MARC 21, metapodaci, metapodatkovni standardi, sheme metapodataka

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikaz razvoja metapodatkovnih standarda za opis građe – ili shema metapodataka – Kongresne knjižnice u Washingtonu, SAD, iniciranog ubrzanim razvojem tehnologije i rasta mrežnog okruženja u posljednjim desetljećima.

Pristup/metodologija/dizajn. U skladu s ciljem rada, odabrani pristup svodi se na sažeti prikaz razvoja svakog metapodatkovnog standarda Kongresne knjižnice pojedinačno, s naglaskom na sheme metapodataka za opis građe knjižnične zajednice – MARC 21, MARCXML, MODS i MADS. Ovaj pristup omogućava autorima da detaljno analiziraju i ocijene trenutačno stanje metapodatkovnih standarda i njihovu evoluciju kroz vrijeme, kao i da identificiraju izazove i prilike za budući razvoj.

Rezultati. Rad pruža sažeti pregled razvoja svakog metapodatkovnog standarda u Kongresnoj knjižnici pojedinačno, s fokusom na sheme metapodataka za opis resursa unutar knjižnične zajednice – MARC 21, MARCXML, MODS i MADS. Također se daje pregled razvoja shema metapodataka za opis izvora u srodnim zajednicama (EAD, VRA Core) te metapodatkovnih standarda za digitalne knjižnice namijenjenih arhiviranju i zaštiti (METS, PREMIS). U radu se raspravlja i o potencijalnim smjerovima daljnjeg razvoja metapodatkovnih standarda u Kongresnoj knjižnici, s osvrtom na projekte vezane za tehnologije semantičkog weba i povezanih podataka (BIBFRAME, MODS/RDF, MADS/
RDF). Ističe se potreba za kontinuiranim poboljšanjem metapodatkovnih standarda kako bi se pružale bolje usluge korisnicima i uskladile s tehnološkim razvojem i potrebama
korisnika.

Vrijednost. Rad pruža sveobuhvatan osvrt na razvoj metapodatkovnih standarda Kongresne knjižnice, što je iznimno važno za knjižničnu zajednicu i one koji se bave arhiviranjem i očuvanjem digitalnih izvora. Rasprava o mogućim pravcima razvoja metapodatkovnih standarda,
posebno u kontekstu semantičkog weba i povezanih podataka, pruža uvid u buduće izazove i prilike za Kongresnu knjižnicu i širu zajednicu. Ovaj rad, u konačnici, pridonosi razumijevanju važnosti i složenosti metapodatkovnih standarda te njihova kontinuiranog razvoja u svjetlu brzih tehnoloških promjena.

Reference

Billington, James H. n.d. „Library of Congress.“ U Encyclopedia Britannica. Modificirano: 30. lipnja 2023. https://www.britannica.com/topic/Library-of-Congress.

Bosančić, Boris. 2020. „Vrlo kratak (i popularan) uvod u metapodatke.“ U Mirna Willer: Festschrift, urednice Tinka Katić i Nives Tomašević, 193–207. Zadar: Sveučilište u Zadru. https://morepress-arhiva.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/979-1.

Caplan, Priscilla. 2003. Metadata Fundamentals for All Librarians. Chicago: American library association. https://www.google.hr/books/edition/Metadata_Fundamentals_for_All_Librarians/yt2863FismcC?hl=hr&gbpv=1&dq=Metadata+fundamentals+for+all+librarians&pg=PA12&printsec=frontcover

Cundiff, Morgan V. 2004. „An Introduction to the Metadata Encoding and Transmission Standard (METS).“ Library Hi Tech 22, no. 1: 52–64.

Gruber, Thomas R. 1993. „A Translation Approach to Portable Ontology Specifications.“ Knowledge acquisition 5, no. 2: 199–220.

Hayden, Carla. n.d. „About the Library.“ Library of Congress. Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/about/.

Higgins, Sarah. 2007. „What are Metadata Standards.“ DCC – The Digital Curation Centre. Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/what-are-metadata-standards.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. 2021. „Kongresna knjižnica.“ Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32798.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. 2021. „MARC.“ Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38783.

IFLA. n.d. „MARCXML“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.ifla.org/references/bestpractice-for-national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age/resource-description-and-standards/metadata-formats/xml-formats/marcxml/.

Kalita, Deepjyoti i Dipen Deka. 2021. „Searching the Great Metadata Timeline: a Review of Library Metadata Standards From Linear Cataloguing Rules to Ontology Inspired Metadata Standards.“ Library Hi Tech 39, no. 1: 190–204.

Legg, Catherine. 2010. „Ontologije na semantičkom webu.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, no. 1: 155–206. https://www.hkdrustvo.hr/datoteke/838.

Library of Congress. 2006. „MARC Standards. Frequently Asked Questions.“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/marc/faq.html#definition.

Library of Congress. 2012. „MADS/RDF Primer.“ Modificirano: 28. listopada 2015. https:// www.loc.gov/standards/mads/rdf/.

Library of Congress. 2016. „Overview of the BIBFRAME 2.0 Model.“ Pristupljeno: 6. srpnja 2023. https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html.

Library of Congress. 2022a. „MARC 21 XML Schema.“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/marcxml/.

Library of Congress. 2022b. „MARC 21 XML Schema: Sandburg“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/marcxml/Sandburg/sandburg.xml.

Library of Congress. 2022c. „Metadata Authority Description Schema.“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mads/.

Library of Congress. 2022d. „Metadata Authority Description Schema: Personal Name“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mads/mads-name.xml.

Library of Congress. 2022e. „Metadata Object Description Schema“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mods/.

Library of Congress. 2022f. „MODS RDF Initiatives.“ Pristupljeno: 11. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mods/modsrdf/.

Library of Congress. 2022g. „MODS/RDF Namespace Document.“ Pristupljeno: 11. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mods/modsrdf/v1/.

Library of Congress. 2022h. „MODS RDF Ontology: Primer.“ Pristupljeno: 11. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mods/modsrdf/v1/modsrdf.owl.

Library of Congress. 2022i. „MODS to BIBFRAME.“ Pristupljeno: 11. srpnja 2023. https:// www.loc.gov/standards/mods/modsrdf/mods3-7-bibframe2-0-mapping.html.

Library of Congress. 2022j. „MODS: Uses and Features.“ Pristupljeno: 7. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/mods/mods-overview.html.

Library of Congress. 2022k. „VRA Core.“ Pristupljeno: 8. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/vracore/.

Library of Congress. 2023. „PREMIS.“ Pristupljeno: 8. srpnja 2023. https://www.loc.gov/standards/premis/.

Library of Congress. n.d. „BIBFRAME Frequently Asked Questions.“ Pristupljeno: 6. srpnja 2023. https://www.loc.gov/bibframe/faqs/.

Library of Congress. n.d. „The MARC 21 Formats: Background and Priciples.“ Modificirano: studenog 1996. https://www.loc.gov/marc/96principl.html.

McCallum, Sally H. 2005. „MARCXML Sampler.“ IFLA Conference proceedings: 1-8. https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=6967a28f-8327-4647-bd0f-27e7d318ef8b%40redis.

Metadata Encoding and Transmission Standard: Primer and Reference Manual. 2010. https://www.loc.gov/standards/mets/METSPrimer.pdf.

PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata: Version 2.0. 2008. https://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-0.pdf.

Riley, Jenn. n.d. Understanding metadata: What is metadata, and what is it for?. Baltimore: NISO. https://groups.niso.org/higherlogic/ws/public/download/17446/Understanding%20Metadata.pdf

Sarić, Ivana, Antonio Magdić i Mario Essert. 2011. „Sheme metapodataka značajne za knjižničarstvo s primjerom implementacije OpenURL-a standarda.“ Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, no. 1/2: 134–157. https://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1150.

Tennant, Roy. 2002. „MARC Must Die.“ Library journal 15: 26–28. http://soiscompsfall2007.pbworks.com/f/marc%20must%20die.pdf.

Tennant, Roy. 2017. “ ‘MARC Must Die’ 15 Years On “ Pristupljeno: 31. srpnja 2023. https://www.librarianshipstudies.com/2020/05/marc-must-die-15-years-on.html.

Understanding metadata. 2004. Bethesda: NISO Press. https://www.lter.uaf.edu/metadata_files/UnderstandingMetadata.pdf.

University of Pittsburgh. n.d. „Metadata & Discovery @ Pitt.“ Modificirano: 20. listopada 2022. https://pitt.libguides.com/metadatadiscovery/metadata-standards.

Preuzimanja

Objavljeno

31.12.2023.

Kako citirati

“Metapodatkovni Standardi Za Opis građe Kongresne knjižnice”. 2023. Libellarium: časopis Za istraživanja U području Informacijskih I Srodnih Znanosti 14 (2): 59-80. https://doi.org/10.15291/libellarium.4217.