Radionički pečati na italskoj tera sigilati iz Bunuma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Igor Borzić

Sažetak

Ranije poduzeta a od 2003. g. tekuća arheološka istraživanja pod vodstvom Gradskog muzeja u Drnišu i Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru na teritoriju rimskog vojnog logora/municipija Burnum (Ivoševci kod Kistanja) su, osim monumentalnih arhitektonskih cjelina (principij logora/forum municipija, amfiteatar, vježbališni kampus i dr.), pružila uvid u iznimno veliku količinu sitnog arheološkog materijala. U njemu je iz rane faze burnumskog života (prva polovina 1. st.) i korpus od osamdesetak radioničkih pečata koji na finoj stolnoj keramici svjedoči iznimno o aktivnom importu s italskog područja. Njihova analiza, uz sagledavanje općeg fundusa keramičkih nalaza, pruža detaljnije podatke o prostornim i kronološkim izvorištima opskrbe, a usporedba sa sličnim nalazima iz civilnih i vojnih lokaliteta osvjetljava položaj rimske Dalmacije u regionalnim trgovačkim kretanjima.

Downloads

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Borzić, Igor. 2013. „Radionički pečati Na Italskoj Tera Sigilati Iz Bunuma“. Archaeologia Adriatica 7 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.976.
Broj časopisa
Rubrika
Izvorni znanstveni članak