Kulturna slika danilskog naselja na Baricama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dario Vujević
Kristina Horvat

Sažetak

Na rubnom dijelu grada Benkovca, na položaju Barice, prilikom istraživanja 2012. godine otkriveni su ostatci neolitičkog naselja. Otkriće nastambi prate bogati ostatci materijalne kulture. Obrađena i prezentirana materijalna građa gotovo u potpunosti odgovara već dobro poznatom kulturnom izrazu tipične danilske kulture. Standardni repertoar izrađevina od keramike, kamena i kosti upotpunjen je i predmetima koji su rijetki u neolitiku istočnog Jadrana.

Downloads

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Vujević, Dario, i Kristina Horvat. 2012. „Kulturna Slika Danilskog Naselja Na Baricama“. Archaeologia Adriatica 6 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.983.
Rubrika
Izvorni znanstveni članak