Djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologiju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru

Autor(i)

  • Brunislav Marijanović Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar

DOI:

https://doi.org/10.15291/archeo.970

Ključne riječi:

Katedra za prapovijesnu arheologiju, Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Sažetak

U radu se ukratko izlaže djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologijuna nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilištu u Zadru. Opisuju se postignuća terenskih istraživanja, s kratkim osvrtom na karakter pojedinih lokaliteta.

Objavljeno

01.01.2013.

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad

Kako citirati

“Djelatnost Katedre Za Prapovijesnu Arheologiju Odjela Za Arheologiju Sveučilišta U Zadru”. 2013. Archaeologia Adriatica 7 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.970.