Djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologiju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Brunislav Marijanović

Sažetak

U radu se ukratko izlaže djelatnost Katedre za prapovijesnu arheologijuna nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilištu u Zadru. Opisuju se postignuća terenskih istraživanja, s kratkim osvrtom na karakter pojedinih lokaliteta.

Downloads

Nema statističkih podataka

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Marijanović, Brunislav. 2013. „Djelatnost Katedre Za Prapovijesnu Arheologiju Odjela Za Arheologiju Sveučilišta U Zadru“. Archaeologia Adriatica 7 (1). https://doi.org/10.15291/archeo.970.
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni rad